برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  19 , شماره  47 ; از صفحه 67 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين متغيرهاي فردي و فيزيولوژيك قبل از عمل با زمان خارج ساختن لوله تراشه بعد از عمل جراحي باي پس عروق كرونر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: متداول ترين روش جراحي با پس عروق كرونر CABG (Coronary Artery Bypass Graft) است. از جمله اقدامات لازم بعد از اين عمل جداكردن بيمار از ونتيلاتور و خارج ساختن لوله تراشه است. شناخت متغيرهاي مرتبط بر زمان خارج ساختن لوله تراشه علاوه بر پيش بيني اين زمان نقش موثري در كنترل عوامل و ارتقاي كيفيت مراقبت را به دنبال خواهد داشت. هدف اين مطالعه تعيين رابطه بين متغيرهاي فردي و فيزيولوژيك قبل از عمل با زمان خارج ساختن لوله تراشه بعد از عمل جراحي باي پس عروق كرونر بود.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي بوده و جامعه پژوهش را كليه بيماراني كه تحت عمل جراحي باي پس عروق كرونر قرار گرفتند تشكيل داد. در اين پژوهش جامعه و نمونه پژوهش يكسان بود و تمام 150 بيمار كه شرايط ورود به مطالعه را داشتند مورد بررسي قرار گرفتند. روش نمونه گيري به صورت سرشماري بود. داده هاي لازم از پرونده ها استخراج و در صورت تكميل نبودن پرونده تا قبل از ترخيص نقايص اطلاعات پرونده رفع مي گرديد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي، ميانگين، انحراف معيار، توزيع فراواني، و آزمون هاي مان وايتني يو، مجذور كا و فيشر استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد
72.6 درصد بيماران مذكر و بقيه مونث بودند. ميانگين و انحراف معيار سن 56.16±9.93 سال بود. 76.7 درصد بيمارن در سه رگ گرفتاري داشتند. براساس نتايج حاصل از آزمون مجذور كاي، اكستوباسيون كمتر يا مساوي 12 ساعت در كساني كه سن كمتري داشتند (<50) سال به طور معني داري بيشتر بود (P<0.01). همچنين نتيجه آزمون من ويتني وجود رابطه بين اكستوباسيون و سابقه استفاده از بالن پمپ را تاييد كرد (P<0.05)، به طوري كه در كساني كه سابقه استفاده از بالن پمپ را داشتند زمان اكستوباسيون طولاني تر بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصله مي توان چنين اظهار داشت كه بيماران مسن و كساني كه از بالن پمپ استفاده كرده اند نسبت به ساير بيماران نيازمند توجه بيشتري هستند. خارج ساختن هر چه سريع تر لوله تراشه تسهيل در انتقال سريع بيمار به بخش و ترخيص از بيمارستان، كاهش هزينه ها را به همراه دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سبزواری، س.، و محمدعلی زاده، س.، و خدارحمی، م. (1385). ارتباط بین متغیرهای فردی و فیزیولوژیک قبل از عمل با زمان خارج ساختن لوله تراشه بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر. نشریه پرستاری ایران, 19(47), 67-77. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64662Vancouver : کپی

سبزواری سکینه، محمدعلی زاده سکینه، خدارحمی محمود. ارتباط بین متغیرهای فردی و فیزیولوژیک قبل از عمل با زمان خارج ساختن لوله تراشه بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر. نشریه پرستاری ایران. 1385 [cited 2021May10];19(47):67-77. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64662IEEE : کپی

سبزواری، س.، محمدعلی زاده، س.، خدارحمی، م.، 1385. ارتباط بین متغیرهای فردی و فیزیولوژیک قبل از عمل با زمان خارج ساختن لوله تراشه بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر. نشریه پرستاری ایران, [online] 19(47), pp.67-77. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64662. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی