برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  37 , شماره  5 ; از صفحه 857 تا صفحه 863 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه برخي ويژگيهاي زيستي زنبور .Trichogramma brassicae Bezd در پنج نسل پرورش آزمايشگاهي آن روي تخمهاي .Sitotroga cerealella Oliv و .Plodia interpunctella Hub

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

در اين مطالعه، ميزان باروري، دوره نشوونما، درصد ظهور، طول عمر، نسبت جنسي و طول ساق پاي عقب حشرات كامل زنبور Trichogramma brassicae Bezd. (Hym.: Trichogrammatidae)، در پنج نسل پرورش متوالي آن روي تخم هاي Sitotroga cerealella Oliv.(Lep.: Gelechiidae) و Plodia interpunctella Hub.(Lep.:Pyralidae) در دماي 24±1oC، رطوبت نسبي 60±5% و رژيم نوري 14:10 (L:D) مورد بررسي قرار گرفت. ميانگين صفات مذكور براي زنبورهاي حاصل از تخم هاي بيدغلات و شب پره هندي بترتيب زير بدست آمد: ميزان باروري: 34.55 و 21.65 تخم به ازاي هر ماده، دوره نشوو نما: 11.60 و 11.41 روز، درصد ظهور: 93.52 و 77.01، طول عمر: 3.04 و 2.44 روز، نسبت جنسي: 64.55 و 60.01 و طول ساق پاي عقب: 158.08 و 146.45 ميكرون. ميانگين ميزان باروري، طول عمر، نسبت جنسي و طول ساق پاي عقب زنبور روي تخم هاي هر دو ميزبان در پنج نسل پرورش با يكديگر اختلاف معني دار داشت بطوريكه تا نسل سوم، افزايش و سپس در نسل هاي بعدي كاهش يافت در حاليكه ميانگين دوره نشوونما و درصد ظهور زنبورهاي حاصل از تخم هاي هر دو ميزبان در پنج نسل پرورش از تفاوت معني داري برخوردار نبود. همچنين همبستگي قوي و مثبت بين اندازه ساق پاي عقب، ميزان باروري و طول عمر زنبورهاي حاصل از هر دو ميزبان مشاهده شد. طبق نتايج بدست آمده از اين آزمايش، پيشنهاد مي گردد كه در توليد انبوه اين زنبور، از پرورش مكرر آن بر روي يك ميزبان، خودداري شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی بای، ش.، و یزدانی خوراسگانی، ع.، و مشهدی جعفرلو، م. (1385). مطالعه برخی ویژگیهای زیستی زنبور .Trichogramma brassicae Bezd در پنج نسل پرورش آزمایشگاهی آن روی تخمهای .Sitotroga cerealella Oliv و .Plodia interpunctella Hub. علوم کشاورزی ایران, 37(5), 857-863. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64643Vancouver : کپی

حسینی بای شهلا، یزدانی خوراسگانی علی، مشهدی جعفرلو محمد. مطالعه برخی ویژگیهای زیستی زنبور .Trichogramma brassicae Bezd در پنج نسل پرورش آزمایشگاهی آن روی تخمهای .Sitotroga cerealella Oliv و .Plodia interpunctella Hub. علوم کشاورزی ایران. 1385 [cited 2021May17];37(5):857-863. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64643IEEE : کپی

حسینی بای، ش.، یزدانی خوراسگانی، ع.، مشهدی جعفرلو، م.، 1385. مطالعه برخی ویژگیهای زیستی زنبور .Trichogramma brassicae Bezd در پنج نسل پرورش آزمایشگاهی آن روی تخمهای .Sitotroga cerealella Oliv و .Plodia interpunctella Hub. علوم کشاورزی ایران, [online] 37(5), pp.857-863. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64643. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی