برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  31 , شماره  1 ; از صفحه 73 تا صفحه 78 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مكمل سازي بورون و كلسيم بر خواص مكانيكي استخوان در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثرات مكمل سازي بورون (B) و كلسيم (Ca) بر خواص مكانيكي بافت هاي استخواني و محتواي عناصر استخوان هاي انتخابي در موش صحرايي است.
روش بررسي: در اين پژوهش تجربي مداخله اي، موش هاي بالغ نر نژاد Sprague Dowely به مدت چهار هفته ضمن دسترسي به غذاي آزاد در سه گروه تقسيم بندي شده و به ترتيب روزانه mg2 بورون، mg300 كلسيم و تركيبي از اين دو عنصر (mg 2 بورون و mg 300 كلسيم) را در آب آشاميدني دريافت كردند. گروه كنترل از آب آشاميدني و غذاي بدون مكمل استفاده كردند. پس از اتمام كارآزمايي وزن حيوانات ثبت شد و خواص مكانيكي استخوان هاي تيبيا، فمور و پنجمين مهره كمري با استفاده از تستهاي خمش سه نقطه اي و فشاري تعيين شد. محتواي عناصري اين استخوان ها نيز به صورت درصد خاكستر محاسبه گرديد.
يافته ها: در اثر مكمل سازي با بورون خواص مكانيكي بهتري در استخوان ها مشاهده شد. سفتي مهره هاي كمري در همه گروه هاي تجربي روند افزايشي داشت و در گروه كلسيم نسبت به گروه کنترل اختلاف معني داري مشاهده شد. حداکثراستحکام معني دار در گروه بورون در همه استخوان ها بيانگر استحكام بيشتر بود، در حاليكه کمترين استحكام در گروه کلسيم مشاهده شد. اين اثر منفي در مهره هاي كمري در حضور بورون با اصلاح همراه بود. بيشترين ميانگين انرژي جذب شده تا قله منحني نيرو - تغييرطول در گروه مكمل سازي بورون مشاهده شد كه در مقايسه با گروه كلسيم معني دار بود. انرژي جذب شده (سطح زير منحني) تا نقطه شکست منحني نيرو – تغيير طول در گروه ها اختلاف معني داري را نشان نداد. ميزان تغيير طول در نقطه حداکثر استحکام منحني نيرو - تغيير طول درگروه کلسيم کمترين مقدار را داشت. ميزان تغيير طول تا نقطه شکست درگروه ها اختلاف معني داري را نشان نداد. وزن خاکستر استخوان ها در بين چهار گروه اختلاف معني داري نداشت.
نتيجه گيري: مكمل سازي بورون باعث افزايش خواص بيومكانيكي استخوان ها در مقايسه با گروه هاي ديگر شده و كارآمدي اين اثر در استخوان هاي مهره كمري برجسته تر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی