برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1384 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 21 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان تغييرات كروموزومي در بيماران با سقط عادتي در استان خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، گروه پاتولوژی
 
چکیده: 

مقدمه و اهداف: تقريبا 15-20% بارداريهاي كلينيكي به سقط هاي غيرارادي ختم مي شوند. نسبت اختلالات كروموزومي در اين دسته از سقط ها 50% ميباشد. تغييرات كروموزومي در يكي از والدين سهم بزرگي از اين گروه ضايعات را دارد، (آمار جهاني 6-3 درصد).
اين نتايج حاصل از توليد گامت و امبريوها با مجموعه هاي كروموزومي بالانس نشده است. نتايج كلينيكي ناشي از گامتهاي غيرنرمال شامل نازايي، سقط هاي تكراري و تولد كودكان داراي مالفورميشن ميباشد.
تاكنون مطالعه بمنظور تعيين توزيع اختلالات كروموزومي در والدين دچار سقط جنين در اين استان (خوزستان) صورت نگرفته است.
هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي فركانس و طبيعت تغييرات كروموزومي كه منجر به سقط هاي تكراري در استان خوزستان مي شوند، مي باشد كه به پزشكان، از طريق افزايش آگاهي آنها در زمينه فركانس اختلالات سايتوژنتيك سقط هاي تكراري، كمك مي نمايد، همچنين مقايسه هايي را در اين زمينه با ديگر كشورها و مراكز تحقيقاتي ارايه ميدهد.
اين تحقيق زوجهايي با سقط هاي تكراري كه در مدت يكسال مورد مطالعه قرار گرفته و براي درمان مراجعه كرده اند را در برمي گيرد كه 142 مورد بودند.
مواد و روش ها: بمنظور اجراي آناليز سايتوژنتيك روتين
3cc خون محيطي از مراجعه كنندگان گرفته شد و سپس روي لنفوسيتهاي كشت داده شده در مرحله پروفاز، كولشيسين ريخته شد تا كروموزوم ها تثبيت شوند سپس به روش G-Banding شناسايي دسته بندي شدند.
يافته ها: در بررسي كه روي 116 مورد مراجعه كننده با شكايت سقط عادتي (مكرر) انجام شد. سن خانمها بين 43-20 سال با ميانگين سني
(SD=4.75)28 و سن آقايان بين 44-22 سال و ميانگين سني 32.8 سال (SD=4.86) بوده است. تعداد سقط ها بين 5-2 مورد و با ميانگين 2.82 (تعداد فرد/ تعداد سقط) و (SD=0.88) بوده است.
8 زن (
12.7) و 6 مرد (11.3) داراي كاريوتيپ غيرطبيعي بودند.
اين اختلالات كروموزومي مشتمل بر 4 مورد ترانس لوكاسيون، 1 مورد حذف، 8 مورد موزائيسم، 1 مورد
inversion مي باشد. در ميان موارد با كاريوتيپ غيرنرمال، ميانگين سن مادران 29 و SD=3.25 بوده است.
متوسط تعداد سقط ها براي هر فرد با كاريوتيپ غيرطبيعي (فرد/ سقط)
3.07 و SD=0.83 بوده است.
نتيجه گيري: همبستگي اختلالات كروموزومي به تعداد سقط يك و نيم برابر همبستگي وجود اختلالات كروموزومي به سن مادر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی