برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1381 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 209 تا صفحه 214 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين سن حاملگي بر اساس اندازه گيري طول استخوان اسكاپولا به وسيله سونوگرافي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

يكي از اهداف اساسي مراقبت هاي دوران بارداري، تخمين سن حاملگي است. بيشترين پارامترهايي كه جهت ارزيابي رشد جنين و تخمين سن حاملگي در سونوگرافي استفاده مي شوند، قطر بين آهيانه اي (BPD)، طول فمور (FL) و قطر دور شكم(AC)  مي باشد. اين مطالعه مقطعي جهت تعيين ارزش اندازه گيري طول اسكاپولا (SL) به وسيله سونوگرافي براي تخمين سن و رشد جنين بر روي 220 خانم حامله تك قلو با سن حاملگي بين 40-16 هفته با اندازه گيري چند پارامتر فوق طراحي شد. همبستگي معني داري بين طول اسكاپولا و سن حاملگي وجود داشتP?0.001)  و (r=0.974. همچنين همبستگي بين سن حاملگي و BPD (P?0.001 و r=0.974AC (P?0.001 و r=0.967) و FL (P?0.001 و r=0.966) وجود داشت. مـدل رگـرسيون خطـي معـادله پيشـگويي كننده ذيـل را براي سـن حاملگـي از روي طـول اسكـاپولا نشـان داد. GA(week)=0.998 ،SL(mm)+0.985 داده هاي اين مطالعه نشان داد كه اندازه گيري طول اسكاپولا به وسيله سونوگرافي پارامتر ارزشمندي براي ارزيابي رشد جنين مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1009
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی