برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سابقه تماس با كلاميديا پنومونيه در ابتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آترواسكلروز عامل اصلي اختلالات عروقي بوده و از مشكلات اصلي كشورهاي صنعتي به شمار مي آيد. در ايالات متحده از هر چهار نفر يك نفر از آترواسكلروز رنج مي برد و عامل 42% از كل مرگ و مير ناشي از بيماري هاي مزمن مثل آترواسكلروز و هم مرگ و هم مير ناشي از بيماري هاي عفوني رابطه معكوس با سطح درآمد و سواد افراد دارند. اين موضوع انگيزه بررسي ارتباط بين عوامل محيطي ديگري نظير بيماري هاي عفوني با روند آترواسكلروز شده است.
روش كار: اين بررسي يك مطالعه مورد- شاهدي مي باشد كه در آن 60 نفر بيمار و 60 نفر شاهد بررسي شدند. تمام بيماراني كه در طي زمان مطالعه حاضر با تشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان بوعلي بستري شده بودند انتخاب شده و اطلاعات آنها در پرسشنامه هاي محقق ساخته ثبت گرديد. سپس نمونه خون آنها جهت اندازه گيري آنتي بادي
IgG ضد كلاميديا پنومونيه به روش ايمونواسي اخذ شد و نتيجه آن ثبت گرديد. گروه شاهد بيمارستاني از بيماران بستري در بخش هاي ديگر همان بيمارستان كه از نظر سن، جنس با گروه مورد تطبيق داده شده بودند انتخاب و نمونه خون آنها نيز از نظر IgG ضد كلاميديا پنومونيه بررسي شد.
يافته ها: در اين بررسي از هر گروه 48 نفر (
80%) مرد و 12 نفر (20%) زن بودند محدوده سني گروه بيمار و شاهد در حد 35 تا 80 سال بود كه ميانگين سني گروه مورد 58.83 سال با انحراف معيار 12.06 و ميانگين سني گروه شاهد 59.08 سال به انحراف معيار 11.59 سال بود. تمامي افراد بيمار و گروه شاهد IgG ضد كلاميدياي مثبت (بالاي 5 U/ml) داشتند. ميانگين IgG در دو گروه با استفاده از آزمون t مقايسه شد كه با P=0.85 اختلاف معني داري بين دو گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري: در مطالعه حاضر تمامي بيماران گروه شاهد و مورد،
IgG ضد كلاميديا پنومونيه مثبت داشتند كه ممكن است بخاطر شيوع بالاي عفونت كلاميديا پنومونيه در اين منطقه به دليل برودت هوا و تراكم بالاي حضور افراد در فصول سرد سال باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینیان، ع.، و صادقیه اهری، س.، و حبیب زاده، ش.، و مختارپور، ا. (1386). بررسی سابقه تماس با کلامیدیا پنومونیه در ابتلا به انفارکتوس حاد میوکارد. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 7(1 (پیاپی 23)), 35-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64465Vancouver : کپی

حسینیان عدالت، صادقیه اهری سعید، حبیب زاده شهرام، مختارپور اکبر. بررسی سابقه تماس با کلامیدیا پنومونیه در ابتلا به انفارکتوس حاد میوکارد. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1386 [cited 2021May10];7(1 (پیاپی 23)):35-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64465IEEE : کپی

حسینیان، ع.، صادقیه اهری، س.، حبیب زاده، ش.، مختارپور، ا.، 1386. بررسی سابقه تماس با کلامیدیا پنومونیه در ابتلا به انفارکتوس حاد میوکارد. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 7(1 (پیاپی 23)), pp.35-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64465. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی