برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين الگوي پلاسميدي و مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از ناقلين بيني در بيماران دياليزي مركز آموزشي و درماني امام خميني تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی و آزمایشگاهی میکروب شناسی، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: استافيلوكوكوس اورئوس يك كوكسي گرم مثبت است كه عفونت هاي متنوعي را در انسان ايجاد مي كند. اين باكتري يكي از عوامل شايع عفونت در بيماران همودياليزي مي باشد. بيماران دياليزي كه در بيني خود ناقل استافيلوكوكوس اورئوس هستند بيشتر در معرض عفونت و مرگ و مير ناشي از اين باكتري قرار مي گيرند. مقاومت دارويي در استافيلوكوك ها رو به گسترش است. گسترش مقاومت هم به وسيله موتاسيون و هم به وسيله انتقال DNA پلاسميدي صورت مي گيرد. هدف از اين مطالعه تعيين الگوي پلاسميدي و مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از ناقلين بيني در بيماران دياليزي مركز آموزشي درماني امام خميني تبريز بود.
روش كار: در اين تحقيق از كل بيماران بخش دياليز مركز آموزشي درماني امام خميني تبريز (107 بيمار) با استفاده از سوآپ استريل از قسمت قدامي بيني نمونه برداري بعمل آمد و در محيط كشت بلادآگار كشت داده شد. كلني هاي رشد كرده با روش هاي معمول آزمايشگاهي به عنوان استافيلوكوكوس اورئوس تعيين هويت شدند. آنتي بيوگرام تمام سويه هاي جدا شده كه 50 سويه بود در مقابل 12 آنتي بيوتيك به روش استاندارد
Kirby-Bauer انجام شده و از سويه استاندارد ATCC29213 به عنوان كنترل كيفيت ديسك ها استفاده شد. سويه ها در محيط كشت (Luria Bertani)LB كشت داده شده و سپس با استفاده از روش Parisi محتويات DNA پلاسميدي آنها استخراج شده و در ژل آگارز الكتروفورز انجام شد.
يافته ها: نتايج آنتي بيوگرام سويه ها از نظر ميزان مقاومت در مقابل 12 آنتي بيوتيك به شرح زير بود: در مقابل جنتامايسين
20%، اگزاسيلين 28%، نئومايسين 30%، كليندامايسن 26%، اريترومايسين 30%، كوتريموكسازول 44%، كلرامفنيكل 32%، تتراسيكلين 36% و سيپروفلوكساسين 10% بود. همه سويه ها در مقابل آموكسي سيلين و پني سيلين مقاوم بوده و هيچكدام از آنها در مقابل وانكومايسين مقاومتي از خود نشان ندادند. از 50 سويه استافيلوكوكوس اورئوس 27 سويه داراي پلاسميد بودند و اكثر آنها يك پلاسميد بزرگ داشتند.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه مقاومت آنتي بيوتيكي بالا و حضور پلاسميد در سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس ارتباط نزديكي باهم دارند و تشابه زياد در الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و الگوي پلاسميدي در سويه هاي جدا شده از يك بخش خاص نشان مي دهد كه احتمالا اين سويه ها يكي بوده و ممكن است منبع انتشار آنها نيز يكي باشد و ايزوله هايي كه فاقد پلاسميد بودند ممكن است مقاومت شان كروموزومي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اکبرزاده خیاوی، ت.، و نهایی، م.، و رحمتی، ا.، و اصغرزاده، م.، و صادقی، ج. (1386). تعیین الگوی پلاسمیدی و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ناقلین بینی در بیماران دیالیزی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 7(1 (پیاپی 23)), 7-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64453Vancouver : کپی

اکبرزاده خیاوی تاج الدین، نهایی محمدرضا، رحمتی احمد، اصغرزاده محمد، صادقی جاوید. تعیین الگوی پلاسمیدی و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ناقلین بینی در بیماران دیالیزی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1386 [cited 2021May14];7(1 (پیاپی 23)):7-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64453IEEE : کپی

اکبرزاده خیاوی، ت.، نهایی، م.، رحمتی، ا.، اصغرزاده، م.، صادقی، ج.، 1386. تعیین الگوی پلاسمیدی و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ناقلین بینی در بیماران دیالیزی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 7(1 (پیاپی 23)), pp.7-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64453. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی