برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آگاهي و نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه نسبت به آموزش پزشكي جامعه نگر (1381)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه
 
چکیده: 

مقدمه: آموزش پزشكي جامعهنگر به عنوان روشي كارآمد معرفي گرديده . دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه يكي از مراكز نستبا موفق در اجراي آن ميباشد اما هنوز به اهداف خود نایل نگرديده شناخت عوامل دخيل در توفيق و شكست اين روش امري حياتي است . اعضاي هيات علمي به عنوان يكي از عوامل اصلي در اين خصوص نقش برجسته دارند. اين پژوهش بمنظور تعيين آگاهي و نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه نسبت به آموزش پزشكي جامعه نگر انجام شد.
روشها: اين تحقيق يك پژوهش توصيفي است. كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه جامعه مورد مطالعه بودند دو پرسشنامه نگرش (20 سوال) و آگاهي (12 سوال) به همراه اطلاعات شخصي افراد تهيه و توسط آنها تكميل گرديد. براي تعيين اعتبار و پايايي از يك مطالعه مقدماتي و تعيين همبستگي استفاده شد.
يافته ها: از 150 فرم تكميل شده توسط اعضاي هيات علمي، 3/61% آگاهي زياد و بقيه آگاهي كم داشتند . 4/86% نگرش مثبت و بقيه نگرش منفي داشتند تفاوت معني داري بين دانشكده ها از نظر آگاهي و نگرشي وجود نداشت. آناليز واريانس تفاوت معني داري در نگرش برحسب سابقه كار نشان نمي دهد اما آگاهي در گروه بالاي 10 سال سابقه بيش از ساير گروهها بود . همچنين تفاوت معني داري بين مربي و استاديار از نظر آگاهي و نگرش وجود ندارد.
نتيجه: اكثريت اعضاي هيات علمي دانشگاه كرمانشاه نسبت به آموزش پزشكي جامعهنگر آگاهي بالا و نگرش مثبت دارند . لذا ممكن است موفقيت نسبي دانشگاه مرهون اين امر باشد . با عنايت به اهميت آموزش پزشكي جامعهنگر پيشنهاد ميگردد مسوولين محترم ضمن فراهم آوردن زمينه هاي فعاليت اين افراد، بيشتر در پي يافتن موانع و رفع و آنها برآيند.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منصوری، ف.، و سیابانی، ث.، و ایران فر، ش.، و ناصری پور، ط.، و رضایی، م.، و جلیلیان، ن. (1381). آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نسبت به آموزش پزشکی جامعه نگر (1381). مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 2(1 (پیاپی 7) (ویژه نامه پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64401Vancouver : کپی

منصوری فیض اله، سیابانی ثریا، ایران فر شیرین، ناصری پور طاهره، رضایی منصور، جلیلیان ناهید. آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نسبت به آموزش پزشکی جامعه نگر (1381). مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1381 [cited 2021September27];2(1 (پیاپی 7) (ویژه نامه پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64401IEEE : کپی

منصوری، ف.، سیابانی، ث.، ایران فر، ش.، ناصری پور، ط.، رضایی، م.، جلیلیان، ن.، 1381. آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نسبت به آموزش پزشکی جامعه نگر (1381). مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 2(1 (پیاپی 7) (ویژه نامه پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64401. 

 
بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی