برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آگاهي و نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه نسبت به آموزش پزشكي جامعه نگر (1381)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه
 
چکیده: 

مقدمه: آموزش پزشكي جامعهنگر به عنوان روشي كارآمد معرفي گرديده . دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه يكي از مراكز نستبا موفق در اجراي آن ميباشد اما هنوز به اهداف خود نایل نگرديده شناخت عوامل دخيل در توفيق و شكست اين روش امري حياتي است . اعضاي هيات علمي به عنوان يكي از عوامل اصلي در اين خصوص نقش برجسته دارند. اين پژوهش بمنظور تعيين آگاهي و نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه نسبت به آموزش پزشكي جامعه نگر انجام شد.
روشها: اين تحقيق يك پژوهش توصيفي است. كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه جامعه مورد مطالعه بودند دو پرسشنامه نگرش (20 سوال) و آگاهي (12 سوال) به همراه اطلاعات شخصي افراد تهيه و توسط آنها تكميل گرديد. براي تعيين اعتبار و پايايي از يك مطالعه مقدماتي و تعيين همبستگي استفاده شد.
يافته ها: از 150 فرم تكميل شده توسط اعضاي هيات علمي، 3/61% آگاهي زياد و بقيه آگاهي كم داشتند . 4/86% نگرش مثبت و بقيه نگرش منفي داشتند تفاوت معني داري بين دانشكده ها از نظر آگاهي و نگرشي وجود نداشت. آناليز واريانس تفاوت معني داري در نگرش برحسب سابقه كار نشان نمي دهد اما آگاهي در گروه بالاي 10 سال سابقه بيش از ساير گروهها بود . همچنين تفاوت معني داري بين مربي و استاديار از نظر آگاهي و نگرش وجود ندارد.
نتيجه: اكثريت اعضاي هيات علمي دانشگاه كرمانشاه نسبت به آموزش پزشكي جامعهنگر آگاهي بالا و نگرش مثبت دارند . لذا ممكن است موفقيت نسبي دانشگاه مرهون اين امر باشد . با عنايت به اهميت آموزش پزشكي جامعهنگر پيشنهاد ميگردد مسوولين محترم ضمن فراهم آوردن زمينه هاي فعاليت اين افراد، بيشتر در پي يافتن موانع و رفع و آنها برآيند.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی