برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موفقيت و بازدارنده يادگيري بر مبناي مساله (PBL) از ديد دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: آموزش ويادگيري بر مبناي مساله (PBL) يک روش آموزشي مبتني بر كسب فعال اطلاعات از طريق تشريح و تجزيه تحليل مسایل و كوشش براي رسيدن به پاسخ آنهاست.
هدف اين مطالعه تعيين عوامل موفقيت و باز دارنده يادگيري برمبناي مساله از ديد دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري بوده است.
روش و ابزار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي است. نمونه مورد مطالعه 55 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد پرستاري بودند كه در طي سالهاي 83-76 در دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي كرمان، پس از گذراندن يكسال تحصيلي، به روش سرشماري  censusوارد مطالعه شدند. با توجه به ويژگيهاي ارشد پرستاري كه به صورت گروه كوچک 11- 5 نفره تشكيل ميشود، تجربه آموزش با الگوي تدريس دانشجو محوري همچنين گذراندن واحد درسي فنون تدريس در ابتداي دوره و كسب اطلاعات كافي در مورد اين سبک آموزش و يادگيري بر مبناي مساله، جمعيت هدف مطالعه را تشكيل دادند. جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه بود كه پس از كسب روايي مطلوب و تعيين ثبات دروني (ضريب آلفا كرونباخ 76/ (r= 0انجام شد. داده ها با نر افزار spss مورد تجزيه تحليل قرار گرفت.
نتايج: اكثريت دانشجويان (89%) آموزش بر روش مذكور را به روشهاي سنتي ترحيح مي دادند. مهمترين عوامل موفقيت را به ترتيب ؛ فعال و مولد بودن در يادگيري (90%)، رشد توانايي يادگيري مشاركتي (87%) مفهوم مثبت از خود به عنوان يک يادگيرنده (83%)، رشد توانايي تفكر انتقادي(80%)، رشد توانايي مطالعه مستقل(79%)بيان كردند. همچنين مواردي از جمله كمبود منابع آموزشي كافي (92%)، عدم وجود همكاري كافي براي كار گروهي(86%)، اتلاف وقت بدليل نبود امكانات كافي (81%) و كمبود هدايت كافي در دستيابي و استفاده از منابع (66%) از عوامل عمده باز دارنده موفقيت خود در اين روش آموزشي اعلام نمودند.در بررسي عوامل زمينه اي سن، جنس، تاهل، معدل و دوره آموزشي) با نظرات دانشجويان تفاوت معني داري مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: استراتژي آموزشي كه به صورت بحث و تبادل نظر در گروههاي كوچک، بر مبناي دانشجو محوري و هدايت مدرس بر اساس برنامه ريزي مدون اجرا مي شود، فرصت يادگيري بيشتري براي دانشجويان فراهم مي سازد. اين مهم نيازمند تدارک نمودن امكانات و ضرورتهاي اوليه است كه دانشجويان به آنها اشاره نموده اند.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوحی، ع. (1384). بررسی عوامل موفقیت و بازدارنده یادگیری بر مبنای مساله (PBL) از دید دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64394Vancouver : کپی

نوحی عصمت. بررسی عوامل موفقیت و بازدارنده یادگیری بر مبنای مساله (PBL) از دید دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1384 [cited 2021May08];5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64394IEEE : کپی

نوحی، ع.، 1384. بررسی عوامل موفقیت و بازدارنده یادگیری بر مبنای مساله (PBL) از دید دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64394. 

 
بازدید یکساله 94 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی