برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي برخي علل مشروطي از ديد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال تحصيلي 81-1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، گروه خدمات بهداشتی
 
چکیده: 

زمينه: مطالعه در مورد علل عدم موفقيت تحصيلي دانشجويان در حين تحصيل در دانشگاه ها يكي از اولويت هاي پژوهش در آموزش است.
هدف: اين مطالعه به منظور تعيين علل افت تحصيلي و مشروطي دانشجويان در طي تحصيل صورت گرفته است.
روش کار: در اين مطالعه مورد- شاهدي، 761 دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي همدان كه در سال تحصيلي 81-80 به تحصيل اشتغال داشتند، به طور تصادفي و داوطلبانه شركت كردند. گروه مورد دانشجوياني بودند كه در طي دو نيم سال مورد مطالعه مشروط شده بودند
(N=43) و گروه شاهد مشروط نشده بودند (N=718). براي جمع آوري داده ها پرسشنامه اي كه بر اساس هشت عامل مهم در يادگيري دانشجويان شامل روش هاي تدريس، ارزشيابي، منابع آموزشي، طراحي ارايه واحدهاي درسي، وضعيت فردي، مشكلات زيستي، محيط آموزشي، و دسترسي به استاد راهنما، تهيه شده بود، پس از اطمينان از روايي و پايايي، مورد بهره برداري قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد درصد مشروطي در دانشجويان پسر
(9.4) بيش از دختران (4.3) بود. در بين عوامل هشتگانه از نظر روش هاي تدريس بين نمره نظرات (انحراف معيار ± ميانگين) دانشجويان مشروط شده (=`x 3.56 SD=1.16) و مشروط نشده (=`x 3.95 SD=0.98) اختلاف معني داري وجود داشت (p=0.014). همچنين، اختلاف معني داري از جهت خصوصيات فردي بين دانشجويان مشروط شده (=`x 4.36 SD=1.26) و مشروط نشده (=`x 4.76, SD=1.08) مشاهده گرديد (p=0.023). ميانگين نمره دو عامل روش تدريس و خصوصيات فردي دانشجو در دانشجوياني كه حداقل در يك درس نمره كمتر از 10 كسب كرده بودند و ميانگين نمره دو عامل روش تدريس و مشكلات زيستي و تحصيلي دانشجوياني كه حداقل در يك درس نمره 12-10 كسب كرده بودند، به طور معني داري بيشتر بود (P<0.05).
نتيجه گيري: با عنايت به يافته هاي اين پژوهش مشخص شد كه عواملي چون نحوه روش تدريس مدرسين، خصوصيات فردي دانشجو، مشكلات زيستي و تحصيلي دانشجو، جنس، و معدل ديپلم، بر روي مشروط شدن يا افت تحصيلي دانشجويان اثر قابل توجه اي داشته است. توجه به اين عوامل در طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي دانشگاه مي تواند در پيشگيري از مشروطي و افت تحصيلي نقش مهمي داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هزاوه ای، س.، و فتحی، ی.، و شمشیری، م. (1385). بررسی برخی علل مشروطی از دید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 81-1380. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), 3(1), 33-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64389Vancouver : کپی

هزاوه ای سیدمحمدمهدی، فتحی یداله، شمشیری مهری. بررسی برخی علل مشروطی از دید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 81-1380. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION). 1385 [cited 2021May08];3(1):33-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64389IEEE : کپی

هزاوه ای، س.، فتحی، ی.، شمشیری، م.، 1385. بررسی برخی علل مشروطی از دید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 81-1380. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), [online] 3(1), pp.33-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64389. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 236 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی