برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1386 , دوره  23 , شماره  3 ; از صفحه 387 تا صفحه 402 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سازگاري و پايداري عملكرد دانه ژنوثيپ هاي جو در مناطق سردسير ديم كشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور انتخاب و معرفي ارقام سازگار و پرمحصول جو براي مناطق سردسير ديم كشور، آزمايش هاي منطقه اي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 24 ژنوتيپ (با شاهد سهند) در ايستگاه هاي مراغه، ارديبل و زنجان، و با 22 ژنوتيپ از 24 ژنوتيپ در مکان های مراغه، ارديبل، كرمانشاه، كردستان، شيروان  و زنجان اجرا شد. آزمايش ها در چهار تكرار و به مدت سه سال زراعي (1383-1381) اجرا شدند. پس از تجزيه واريانس ساده عملکرد دانه در هر محيط و تجزيه واريانس مركب در مكان هاي مختلف، آزمون يكنواختي واريانس اشتباه هاي آزمايشي در مكان ها انجام شد. پس از اطمينان از يكنواختي واريانس خطاهاي آزمايشي تجزيه واريانس مرکب عملکرد دانه براي كل مناطق و سال ها، يک بار با 22 ژنوتيپ در تمام مناطق و دوباره با 24 ژنوتيپ فقط در مناطق مراغه، ارديبل و زنجان انجام شد. نتايج هر دو تجزيه به طور جداگانه نشان دادکه تمام اثرهای اصلی و متقابل در سطح احتمال يك درصد معني دار بودند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس مركب عملكرد دانه در مكان هاي مختلف به طور مستقل از هم نشان دادکه بين ژنوتيپ ها اختلاف معني دار در سطح احتمال يك درصد وجود داشت. در تمامي مناطق مورد بررسي دو ژنوتيپ به  شماره هاي سه Alpha/Gumhuriyet//Sonja)) و 5 ((CWB 117-77-5-9-5 CK-3-2 از هر دو آزمايش 22 و24 ژنوتيپي و ژنوتيپ شماره 9 ((Antares/Ky36-1294//SlrIcbh-0383-0AP-0AP-0AP-8AP-0AP از بررسي 24 ژنوتيپي جزء ژنوتيپ هاي پرمحصول بودند. براي تعيين پايداري عملكرد دانه از روش هاي واريانس درون مكاني، ضريب تغييرات محيطي، كلاستر و رتبه اي (Rank) استفاده شد. روش رتبه بندي، پايداري عملكرد ژنوتيپ هاي شماره  3 و 5 (از آزمايش 22 و 24 ژنوتيپي) و لاين شماره 9 (ازبررسي 24 ژنوتيپي) را تاييد کرد. پايداري عملكرد ژنوتيپ شماره 5 نيز با روش ضريب تغييرات محيطي و واريانس درون مكاني تاييد شد. روش كلاستر ژنوتيپ هاي با پايداري عملكرد در روش هاي قبلي را به اضافه لاين شماره 4 در كلاس شاهد سهند قرار داد، لذا پايداري ژنوتيپ هاي فوق مورد تاييد قرار گرفت. از نظر عملكرد دانه هر چهار ژنوتيپ ياد شده بالاتر و يا  در حد شاهد (سهند) بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی