برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين توانمندي هاي ادراکي- حرکتي و تحول ذهني دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش تعيين ارتباط بين توانمندي هاي ادراکي- حرکتي و تحول ذهني دانش آموزان بود. سال هاست که محققان به اين مساله واقف اند که کيفيت اجراي حرکتي هر فردي، به درستي ادراک و توانايي تفسير ادراک دريافت شده بستگي دارد. خوشبختانه اخيرا به اهميت تجربيات حرکتي در پيشرفت توانايي و قابليت هاي ادراکي - حرکتي کودکان توجه خاصي معطوف شده است. کفارت که يکي از مشهورترين پيشتازان روش ادراکي - حرکتي است ، عقيده دارد که حرکت، اساس پيشرفت ادراک و يادگيري است و يادگيري حرکتي اثر مثبتي بر تحول ذهني و آمادگي تحصيلي دارد. جامعه آماري تحقيق حاضر را دانش آموزان پسر سال دوم راهنمايي شهريار تشکيل مي دهند و نمونه آماري 95 نفر از دانش آموزان بودند که شرايط آزمون را داشتند و به طور تصادفي انتخاب شدند . مشاهدات آزمون گيرنده از نتايج آزمون هاي مربوط به توانمندي هاي ادراکي- حرکتي (آزمون لينکلن- اوزرتسکي) و همچنين تحول ذهني (آزمون گيلفورد- تورنس) ثبت شد و ارتباط بين متغيرها از طريق روش آماري ضريب همبستگي پيرسون محاسبه و مشخص شدند . در نهايت بين توانمندي هاي ادراکي- حرکتي و تحول ذهني در سطح  (a=0.01)رابطه معني داري مشاهده شد . (P=0.000)  
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی