برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

امکانات و تجهيزات پايگاه هاي ورزش قهرماني و نقش آن در توسعه ورزش کشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور تهران
 
چکیده: 
هدف اين تحقيق، مطالعه امكانات و تجهيزات موجود در پايگاه هاي ورزش قهرماني و ميزان بهره برداري از آن در مراكز استان ها و بررسي نقش آن در توسعه ورزش كشور است. نمونه آماري تحقيق را مديران و كارشناسان پايگاه هاي ورزش قهرماني مراكز 28 استان كشور تشكيل مي دهند كه همان كل جامعه آماري است. ابزار اندازه گيري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است كه در 3 قسمت مجزا براي ارزيابي دانش و اطلاعات تخصصي مديران و كارشناسان، ارزيابي بهره برداري از پايگاه ها و ارزيابي امكانات و تجهيزات موجود تهيه شده و اعتبار آن با استفاده از ضريب آلفا كرونباخ87.9  درصد برآورد شده است . تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق كه با استفاده از آمارهاي توصيفي و استنباطي، آزمونt  استودنت و ضريب همبستگي پيرسن انجام گرفت، نشان داد كه: مديران و كارشناسان پايگاه هاي ورزش قهرماني دانش و اطلاعات تخصصي كافي در زمينه تخصص شغلي خويش ندارند (P<0.01) از امكانات و تجهيزات موجود در پايگاه هاي ورزش قهرماني استفاده بهينه به عمل نمي آيد (P<0.01)، و امكانات و تجهيزات مناسبي در پايگاه هاي ورزش قهرماني مراكز استان ها وجود ندارد (P<0.01) ارتباط معني داري بين سطح دانش و اطلاعات تخصصي مديران و ميزان بهره برداري از پايگاه ها وجود دارد (P<0.05) بين ميزان بهره برداري از پايگاه ها و امكانات و تجهيزات موجود و بين ميزان دانش و اطلاعات تخصصي و امكانات و تجهيزات موجود در پايگاه ها ارتباط معني داري وجود ندارد (P<0.05). با توجه به وضعيت امكانات، دانش و تخصص كاربران پايگاه هاي قهرماني و ماموريت هاي سازمان تربيت بدني، پيشنهادهاي لازم براي توسعه ورزش كشور ارايه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 528
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی