برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه مقدار دبري خارج شده از فورامن آپيكال در حين آماده سازي کانال با استفاده از روش دستي و سه نوع سيستم چرخشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، بلوار وکیل آباد، دانشکده دندانپزشکی، گروه آموزشی اندودنتیکس
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آماده سازي مكانيكي كانال دندان، يكي از مهمترين مراحل درمان ريشه است. جهت آماده سازي از روش هاي دستي يا چرخشي استفاده مي شود که هر يک از آنها مزايا و معايبي دارند. يکي از مشکلات در تمام سيستم ها، خروج دبري  از فورامن آپيکال در حين آماده سازي کانال مي باشد که مي تواند باعث ايجاد التهاب پري آپيکال و در نتيجه افزايش درد و تورم شود. مطالعه حاضر با هدف مقايسه روش آماده سازي دستي و سه سيستم چرخشي Profile،   Raceو Flex Master از لحاظ ميزان دبري خارج شده از فورامن آپيكال در ضمن آماده سازي كانال انجام شد.
روش  بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي، 100 عدد دندان پره مولر تك كانال فك پایين كشيده شده انساني با انحنا 0-10 درجه انتخاب و به چهار گروه 25 تايي تقسيم شدند. طول ريشه تمام دندان ها با قطع تاج به ميزان مساوي درآمد (15 ميليمتر). گروه
H به روش دستي با تكنيك Step back، گروه P توسط سيستم چرخشي پروفايل، گروه R توسط سيستم چرخشي Race و گروه F توسط سيستم چرخشي Flex Master آماده سازي شدند. براي توزين دبري ها از ويال هاي حاوي آب مقطر که قبل از كار توسط ترازويي با دقت 0001/0 گرم توزين شده بود، استفاده شد. پس از پايان آماده سازي كانال، ويال ها كاملا خشك شده و دوباره توزين انجام شد. اختلاف وزن ويال ها در دو نوبت، وزن دبري خارج شده از فورامن آپيکال بود. سپس مقايسه ميانگين وزن دبري بين چهار گروه توسط آزمون واريانس يك عاملي با P<0.05 به عنوان سطح معني داري انجام شد.
يافته ها: بيشترين ميانگين وزن دبري بين چهار گروه در گروه H (روش دستي) مشاهده شد که با هر سه گروه چرخشي اختلاف معني داري داشت(P<0.001)  . كمترين ميانگين وزن دبري مربوط به گروه R (Race) بود كه با گروه F ((Flex Master اختلاف معني داري داشت، ولي اختلاف آن با گروه  P (Profile) معني دار نبود.
نتيجه گيري: سيستم چرخشي  Race نسبت به تكنيك دستي Step back و سيستم چرخشي Flex Master باعث خروج دبري کمتري از فورامن آپيكال مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی