برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  62 , شماره  3 ; از صفحه 127 تا صفحه 129 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين مقادير برخي از آنزيم هاي سرم خون فيل ماهي خاوياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران
 
چکیده: 

جهت تعيين مقادير مرجع برخي از آنزيم هاي سرم خون فيل ماهي، خونگيري از ساقه دمي 18 قطعه ماهي نر و 18 قطعه ماهي ماده صيد شده در صيدگاه بندرتركمن و چالاشت انجام گرفت. پس از جداكردن سرم خون در آزمايشگاه مقادير آنزيم هاي آلانين آمينو ترانسفراز ( ALT)، آسپارتات آمينو ترانسفراز ( AST)، آلكالين فسفاتاز ( ALP)، اسيد فسفاتاز ( ACP)، لاكتات دهيدروژناز (LDH) و كراتين كيناز (CPK) توسط دستگاه اتو آنالايزر اندازه گيري گرديد. از نرم افزار SPSS جهت آناليز آماري اطلاعات استفاده و مقادير به صورت ميانگين ± انحراف معيار تعيين گرديد. از آزمون t - student جهت مقايسه مقادير بين دو جنس نر و ماده و آزمون همبستگي پيرسون جهت تعيين ارتباط بين آنها استفاده شد. اختلاف معني دار بين دو جنس و نيز همبستگي بين آنزيم هاي اندازه گيري شده مشاهده نشد. مقادير مرجع تعيين شده در اين مطالعه براي آنزيم هاي اندازه گيري شده در كل جمعيت به شرح زير مي باشد: CPK:6724/85±2079/29, LDH:2083/05±495/18, ACP:16/76±2.53, ALP:76/13±13.54, AST:290/27±60/29, ALT:6/06±1/14، واحد بين المللي در ليتر(IU/L)

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 148
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی