برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1380 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 25 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير كود فسفاته بر روي عملكرد علوفه ارقام مختلف يونجه در شرايط ديم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان
 
چکیده: 

اين آزمايش به منظور شناخت ارقام پر محصول و سازگار يونجه همراه با ارايه فرمول كودي مشخص در قالب طرح آزمايشي كرتهاي خرد شده (Split Plot Design) با چهار تكرار شاكل فاكتور اصلي، يونجه شامل ارقام يونجه محلي سلماس، بناب آبي، كريساري و محلي و فاكتور فرعي، كود فسفات آمونيوم بر اساس ماده موثر شامل سطوح مصرف صفر، 15، 25، 35، 45 و 55 كيلوگرم در هكتار، در شرايط ديم اراضي روستاي مشگين واقع در 50 كيلومتري شمالغرب زنجان با بارندگي متوسط 372 ميليمتر از پاييز سال 1371 آغاز و به مدت 5 سال ادامه داشت.
از سال دوم هر ساله توليد علوفه خشك و ارتفاع ارقام يونجه اندازه گيري و در نهايت ميانگينها به روش دانكن با همديگر مقايسه شدند.
به رغم اينكه بين ميزان عملكرد تيمارهاي اصلي اختلاف معني داري وجود نداشت، يونجه محلي در تمام سالها و در مجموع سالها با متوسط 1959 كيلوگرم علوفه خشك در هكتار بيشترين مقدار علوفه را توليد كرده و يونجه سلماس، كريساري و بناب آبي به ترتيب در رده هاي دوم، سوم و چهارم قرار گرفتند. نكته قابل توجه اين است كه ميزان توليد تيمارهاي اصلي در كليه سالها نيز از اين رتبه بندي تبعيت مي كند.
بين سطوح مختلف تيمارهاي فرعي (كاربرد كود) به جز سال 1373، در بقيه سالهاي آزمايش در سطح 5 درصد و در تجزيه واريانس مركب در سطح 1 درصد اختلاف آماري معني داري مشاهده گرديد. بين سطوح مختلف كودي، بيشترين ميزان توليد علوفه را سطح 45 كيلوگرم در كليه سالها و از جمله ميانگين چهار سال با متوسط توليد 1871 كيلوگرم در هكتار و كمترين ميزان توليد علوفه را، سطح كودي صفر در همه سالها (به جز سال 76) و از جمله ميانگين چهار سال با متوسط توليد 1462 كيلوگرم در هكتار به خود اختصاص دادند.
با توجه به معني دار بودن اثر متقابل تيمارهاي اصلي و فرعي در سطح احتمال 5 درصد و آزمون ميانگين آنها، تركيب يونجه بومي (محلي) با سطح كودي 45 كيلوگرم با عملكردي معادل 2204 كيلوگرم در هكتار جهت توصيه و ترويج كشت و كار آن در سطح وسيعي از ديمزارهاي منطقه از نتايج نهايي و موفق اجراي اين آزمايش مي باشد.
بين توليد كل علوفه در سالهاي مختلف اختلاف آماري معني دار در سطح احتمال يك درصد وجود داشت و سال 1374، يعني سال دوم برداشت علوفه، با متوسط 2963 كيلوگرم در هكتار، بيشترين مقدار علوفه خشك توليد گرديد و سال 1373 با متوسط 846 كيلوگرم در هكتار، كمترين مقدار علوفه توليد گرديد.
از نظر رشد ارتفاعي، يونجه محلي سلماس همراه با يونجه محلي با 53 سانتيمتر ارتفاع، بلندترين و يونجه بناب آبي همراه با كريساري با 49 سانتيمتر ارتفاع كوتاهترين ارقام تحت مطالعه بودند. در واقع ارقام بلند همان ارقامي بودند كه محصول بيشتري را توليد كردند.
بيشترين رشد ارتفاعي را سال 75 (سال سوم برداشت) با 64 سانتيمتر و كمترين آنرا سال 76 (سال چهارم برداشت) با 38 سانتيمتر به خود اختصاص داده است.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نبیی، م. (1380). بررسی تاثیر کود فسفاته بر روی عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 8(4), 25-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64211Vancouver : کپی

نبیی محمدقاسم. بررسی تاثیر کود فسفاته بر روی عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1380 [cited 2021August05];8(4):25-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64211IEEE : کپی

نبیی، م.، 1380. بررسی تاثیر کود فسفاته بر روی عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 8(4), pp.25-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64211. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 572 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی