برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1384 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 13 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي امكان مبارزه بيولوژيك با بيماري هاي قارچي طوقه، ريشه و غده سيب زميني بوسيله قارچ Tricoderma harzianum در شرايط كنترل شده و مزرعه در همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين تحقيق با هدف بررسي توان آنتاگونيستي قارچ Trichoderma harzianum در شرايط آزمايشگاهي، كنترل شده (كرت هاي كوچك) و مزرعه روي قارچ هاي بيماريزاي خاكزي ناحيه طوقه، ريشه و غده سيب زميني شامل Rhizoctonia solani، Colletotrichum coccodes، Fusarium solani و Fusarium oxysporum به مدت چهار سال اجرا شد. در سال اول با نمونه برداري از مزارع سيب زميني قارچ هاي بيماريزا و آنتاگونيست جداسازي و شناسايي شدند. در سال هاي دوم و سوم آزمايشات داخل كرت هاي كوچك دو مترمربعي حاوي خاك سترون و بعد از اضافه نمودن مايه تلقيح به صورت طرح بلوك كامل تصادفي با 12 تيمار و چهار تكرار اجرا شد. تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها يا آزمايشات دو ساله نشان داد كه آلودگي در تيمارهاي شاهد براي قارچ هاي بيماريزاي R.solani، F. solani, C. coccodes و F. oxysporum به ترتيب برابر 26.34, 29.13, 37.22 و 24.26 بود و در تيمارهايي كه قارچ T. harzianum بكار رفته بود به ترتيب 14.5, 15.36, 18.14 و 15.24 درصد بود كه اختلاف بين آن ها در سطح يك درصد معني دار بود. در سال چهارم كارايي T. harzianum در شرايط مزرعه با آلودگي طبيعي روي ارقام آگريا و مارفونا در دو تيمار به مساحت 2000 مترمربع آزمايش گرديد و ميانگين ها با آزمون T-test مقايسه شدند. نتايج نشان داد كه تيمار T.harzianum درصد آلودگي بوته ها به مجموع عوامل بيماريزاي فوق در ارقام آگريا و مارفونا بترتيب 9.5 و 8 درصد و در تيمار شاهد بترتيب 17 و 15 درصد بود. و ميانگين عملكرد دو رقم مذكور در تيمار T. harzianum به ترتيب 45 و 41 تن در هكتار و در تيمار شاهد بترتيب 32 و 36 تن در هكتار و اختلاف آن ها در سطح يك درصد معني دار بود. بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده در مديريت تلفيقي بيماري هاي قارچي خاك زاد ناحيه طوقه، ريشه و غده سيب زميني مي توان به نحو موثري از قارچ آنتاگونيست T. harzianum به صورت توام با ساير روش ها بهره گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلطانی، ه.، و ظفری، د.، و روحانی، ح. (1384). بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با بیماری های قارچی طوقه, ریشه و غده سیب زمینی بوسیله قارچ Tricoderma harzianum در شرایط کنترل شده و مزرعه در همدان. پژوهش کشاورزی, 5(3), 13-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64205Vancouver : کپی

سلطانی هرمز، ظفری دوستمراد، روحانی حمید. بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با بیماری های قارچی طوقه, ریشه و غده سیب زمینی بوسیله قارچ Tricoderma harzianum در شرایط کنترل شده و مزرعه در همدان. پژوهش کشاورزی. 1384 [cited 2021September27];5(3):13-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64205IEEE : کپی

سلطانی، ه.، ظفری، د.، روحانی، ح.، 1384. بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با بیماری های قارچی طوقه, ریشه و غده سیب زمینی بوسیله قارچ Tricoderma harzianum در شرایط کنترل شده و مزرعه در همدان. پژوهش کشاورزی, [online] 5(3), pp.13-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64205. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی