برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1381 , دوره  10 , شماره  10 ; از صفحه 91 تا صفحه 129 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملكرد بذر و اجزا عملكرد در 29 رقم و اكوتيپ علف باغ Dactylis glomerata

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت
 
چکیده: 

علف باغ (Dactylis glomerata) يكي از گرامينه هاي مهم مرتعي چند ساله براي ايجاد چراگاه و توليد علوفه خشك است. براي شناسايي ارقام و اكوتيپهاي علوفه اي پرمحصول با بذردهي مطلوبف 29 رقم و اكوتيپ علف باغ در شرايط كشت تك بوته (فاصله دار) با استفاده از طرح بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار به مدت دو سال در مجتمع تحقيقاتي البرز كرج مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات، تاريخ ظهور خوشه، تاريخ گرده افشاني، ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد ساقه در بوته، وزن بذر در ساقه، عملكرد بذر، شاخص برداشت، تعداد بذر در ساقه، عملكرد علوفه، در سالهاي 1379 و 1380 مورد اندازه گيري قرار گرفتند. داده هاي مربوط به هر صفت در هر سال مورد تجزيه واريانس قرار گرفتند. ضمنا داده هاي دوسال با استفاده از طرح كرتهاي خرد شده در زمان مورد تجزيه آماري واقع شدند.
نتايج محاسبات آماري نشان داد، تفاوت بين ارقام و اكوتيپها براي تمام صفات مورد مطالعه معني دار بود. اثر متقابل رقم×سال نيز براي كليه صفات معني دار بود. نتايج نشان داد براي عملكرد بذر، ارقام و اكوتيپهاي ايران، كرج 1053، همدان 1453، كرج 10112، پاسند 1773 و ارقام خارجي آمريكا 1634، آمريكا 1715، اسپانيا 1054 و روسيه 1551 نسبت به ساير ارقام و اكوتيپها محصول بذر بيشتري توليد نمودند. به طوركلي، ارقام و اكوتيپهاي كرج 1053، كرج 10112، كرج 197، پاسند 1773 و رقم خارجي روسيه 1551 از نظر توليد همزمان محصول بذر و علوفه بيشتر، نسبت به ساير ارقام برتري داشتند.
نتايج همبستگي فنوتيپي و رگرسيون گام به گام نشان داد كه بيوماس كل، شاخص برداشت، تعداد بذر در خوشه، تاريخ ظهور خوشه از جمله صفاتي بودند كه بيشترين تاثير را بر عملكرد بذر علف باغ داشتند. بنابراين، براي بهبود عملكرد بذر اين گياه اصلاح در جهت افزايش صفات فوق توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری، ع.، و حیدری شریف آبادی، ح.، و بشیرزاده، ع. (1381). بررسی عملکرد بذر و اجزا عملکرد در 29 رقم و اکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 10(10), 91-129. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64202Vancouver : کپی

جعفری علی اشرف، حیدری شریف آبادی حسین، بشیرزاده علی. بررسی عملکرد بذر و اجزا عملکرد در 29 رقم و اکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 1381 [cited 2021May11];10(10):91-129. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64202IEEE : کپی

جعفری، ع.، حیدری شریف آبادی، ح.، بشیرزاده، ع.، 1381. بررسی عملکرد بذر و اجزا عملکرد در 29 رقم و اکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, [online] 10(10), pp.91-129. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64202. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی