4 SID.ir | فراواني آمپوتاسيون اندام در معتادان تزريقي

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

فراواني آمپوتاسيون اندام در معتادان تزريقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: افزايش تنوع در مواد مخدر و روشهاي استفاده از آن موجب گسترش عوارض آن شده است. از جمله نامطلوب‌ترين عوارض مواد مخدر تزريقي مي‌توان به ايجاد آنوريسم كاذب، آبسه‌هاي عفوني و آسيب عصبي اندام تحتاني اشاره كرد كه در نهايت در درصدي از بيماران به قطع عضو مي‌انجامد. در اين مطالعه فراواني نسبي، انديكاسيونها و مشخصات آمپوتاسيون در اين بيماران مورد بررسي قرار گرفته و نقش متغيرهاي دموگرافيك، مدت اعتباد و نوع ماده مخدر مصرفي به عنوان فاكتورهاي پيشگويي كننده آمپوتاسيون بررسي گرديده است.
روشها: نوع مطالعه توصيفي گذشته‌نگر بود كه با استفاده از اطلاعات
موجود در پرونده‌هاي موجود در بيمارستانهاي كاشاني و الزهرا (80-1375) انجام گرفت. از بين پرونده‌هاي بيماران معتاد تزريقي كه در اين مدت بستري شده بودند 400 پرونده به طور تصادفي سيستماتيك انتخاب شده و اطلاعات مورد نياز در فرم جمع‌آوري داده‌ها ثبت و مورد تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: فراواني نسبي آمپوتاسيون 9% و مدت اعتبار
به مواد مخدر تزريقي در بيش از 80% كل بيماران كمتر از 5 سال بود. 99% كل بيماران و تمام بيماراني كه آمپوتاسيون اندام تحتاني شده بودند مرد بودند و 52.7% آنها در رده سني 35-20 سال بودند. شايعترين علت قطع عضو آنوريسم عفوني و بيشترين ماده مخدر مصرفي هروئين بود. نسبت آمپوتاسيون بالاي زانو به زير زانو (AKA/BNA) 9.10 بود.
بحث: فراواني نسبي آمپوتاسيون و توزيع علل آن در اين مطالعه با مطالعات در كشورهاي
ديگر مشابه بود ولي مشخصات دموگرافيك بيماران، نوع ماده مصرفي و محل آمپوتاسيون تفاوت داشت، توزيع متغيرهاي بررسي شده در بيماراني كه تحت آمپوتاسيون اندام تحتاني قرار گرفته بودند با بقيه بيماران معتاد تزريقي تفاوت قابل توجهي نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی