برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر مديريت بقاياي کلزا بر روي برخي شاخص هاي ميکروبي خاک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش خاکشناسی و بخش گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

فعاليت هاي ميکروبي براي نيل به کشاورزي پايدار حائز اهميت مي باشند زيرا ميکروارگانيزم ها واسطه انجام تعداد زيادي از فرآيندهاي موثر در توليدات کشاورزي مي باشند. هر يک از عمليات زراعي که خصوصيات خاک و پوشش گياهي را تغيير دهد، موجودات خاک را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تاثير و مديريت بقاياي کلزا بر روي جمعيت باکتري ها، اکتينوميست ها، فعاليت ميکروبي و درصد رطوبت مي باشد. اين آزمايش به صورت طرح آزمايشي کرت هاي نواري خرد شده در 4 تکرار انجام شد که تيمارهاي اعمال شده عبارت بودند از: دو نوع عمليات خاک ورزي زمين (ديسک + شخم Cv.T و ديسک، Cs.T) که در نوارهاي افقي قرار گرفتند. قبل از اين عمليات، سه نوع مديريت بقاياي کلزا در اين نوارها اعمال شد که شامل جمع آوري و خارج نمودن بقاياي کلزا، باقي گذاشتن اين بقايا و چاپر بقايا به صورت نوارهاي عمودي بودند. هر يک از کرت هاي عمودي نيز به دو قسمت تقسيم شد و مصرف يا عدم مصرف 20 درصد نيتروژن مازاد بر توصيه کودي (معادل 40 کيلوگرم در هکتار) به عنوان کرت هاي فرعي تعيين و اعمال گرديد. توصيه کودي معادل 200 کيلوگرم در هکتار اوره بود. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که تيمار شخم + ديسک جمعيت باکتريايي را به طور معني داري کاهش داده است به طوري که منجر به کاهش 5.86 درصدي نسبت به تيمار ديسک شده است. همچنين اثر متقابل ديسک ´  باقي گذاشتن بقايا، ديسک ´ جمع آوري بقايا و ديسک ´ چاپر بقايا نسبت به مديريت هاي مشابه آن در تيمار شخم و ديسک (يعني شخم و ديسک ´ باقي گذاشتن بقايا، شخم و ديسک ´ جمع آوري بقايا و شخم و ديسک ´ چاپر بقايا) به ترتيب مقدار فعاليت ميکروبي را 15.8, 10.93 و 18.3 درصد افزايش داده است. به علاوه اثر متقابل باقي گذاشتن بقايا ´ کود بيشتر نسبت به تيمار باقي گذاشتن بقايا ´ کود نرمال جمعيت اکتينوميست ها را 2.51 درصد کاهش داده است. همچنين هيچ يک از تيمارهاي اعمال شده تفاوت معني داري از نظر درصد رطوبت خاک با همديگر نداشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی