برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل فنتيکي گونه هاي دو سرده Sinapis , Brassica در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

سرده هايSinapis L. , Brassica L.  از تيره شب بو مي باشند که گونه هاي اين دو از نظر خوراکي، چاشني و روغن ارزشمند مي باشند. علي رغم کاربردشان از نظر تکاملي و رده بندي گياهي سوالات زيادي در مورد محدوده سرده و گونه در زير قبيله آنها (Brassicainae) مطرح است زيرا به دليل عدم شناسايي دقيق گونه ها، وجود گونه هاي دورگ و حد واسط، وجود نام هاي مترادف، تاثير تغييرات اقليمي و آب و هوايي جهت تشخيص گونه ها وضعيت گونه هاي اين دو سرده را مبهم ساخته است. بنابراين از گونه هاي اصلي و وحشي اين دو سرده 69 صفت ريخت شناسي (41 صفت زايشي و 28 صفت رويشي) و 29 صفت تشريحي از ساقه، برگ و روپوست تهيه و حالات صفات مذکور در گونه هاي مورد مطالعه بررسي گرديد. تحليل خوشه اي بر اساس فاصله بري – کورتيس (Bray – Curtis) و نزديکترين فاصله انجام شد. رسته بندي (Ordination) بوسيله تحليل محورهاي اصلي (Principle coordinate analysis) صورت گرفت. نتايج حاصل بر اساس روش هاي اشاره شده نشان داد که گونه هاي B. napus , B.rapa, B.oleracea داراي بيشترين شباهت بودند که با نتايج ساير مطالعات سيتوژنتيک، سرولوژيک، الکتروفورز پروتئين هاي دانه و DNA کلروپلاست هم سو بود همچنين گونه هاي حد واسط مانندB.juncea , B.napus  گاهي حالت حد واسط بين دو والد و گاهي تشابه به يکي از والدين خود را نشان دادند که با نتايج مطالعات سطح پوشش دانه همخواني داشت. گونهB. Tournefortii نسبت به ساير گونه هاي Brassica به گونه هاي Sinapis از نظر صفات ريختي مانند وضعيت انشعابات قاعده ساقه، شکل برگ اوليه، زايا بودن نوک ميوه و از نظر تشريحي صفاتي مانند تعداد دستجات آوندي کوچک برگ هاي پاييني، کل دستجات آوندي رگبرگ مياني، وجود کرک روي رگبرگ شباهت نشان مي دهد، که علت آن مي تواند تاثير اقليم و شرايط آب و هوايي، تغيير زيستگاه و يا توانايي سردهBrassica  در ايجاد مرفوتيپ هاي مختلف و حتي ايجاد هيبريدهاي بين سرده اي باشد. همچنين نزديکي دو گونهB.rapa , B. oleracea  و دور بودن آنها از B.nigra توسط اين تحقيق تاييد شد چنانکه ساير محققين دو گونه اول را تک نيا و گونه B.nigra را از دودمان مجزايي تشخيص داده بودند و بالاخره قرار گرفتن گونه هاي Brassica در دسته هاي اهلي و وحشي توسط اين تحقيق با طبقه بندي سيستماتيک تطابق نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 44 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی