برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 351 تا صفحه 364 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تاريخ كاشت و الگوي برداشت بر عملكرد علوفه و بذر شبدر برسيم در كرج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
چکیده: 

يكي از راهكارهاي اساسي جهت افزايش توليد علوفه و كاهش تخريب مراتع در كشور، توليد بذر كافي و مناسب گياهان علوفه اي پرمحصول ازجمله شبدر برسيم (Trifolium alexandrinum L.) است. توليد بذر شبدر برسيم به عوامل زيادي از جمله تاريخ كاشت و الگوي برداشت بستگي دارد. به منظور بررسي و تعيين اثرات تاريخ كاشت و الگوي برداشت بر عملكرد بذر شبدر برسيم در منطقه كرج، اين پژوهش به صورت كرتهاي يكبار خردشده (split plot) و در قالب طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي با چهارتكرار، كه در آن تاريخ كاشت در چهار سطح به عنوان كرت اصلي و الگوي برداشت در پنج سطح به عنوان كرت فرعي بود، به مدت سه سال اجرا گرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه اثر سال بر روي عملكرد علوفه خشك،َ عملكرد بذر و وزن هزاردانه اثر معني داري در سطح يك درصد دارد. همچنين بين سطوح مختلف تاريخ كاشت، الگوي برداشت و اثر متقابل اين سطوح از نظر عملكرد علوفه خشك، عملكرد بذر و وزن هزاردانه اختلاف معني داري وجود دارد. بيشترين عملكرد علوفه خشك به ترتيب با 4.29 تن و 5.57 تن در هكتار از تاريخ كاشت چهارم (25 ارديبهشت) و الگوي برداشت پنجم بدست آمد. از نظر عملكرد بذر تاريخ كاشت اول (25 اسفند) با 660.6 كيلوگرم و الگوي برداشت اول با 586.4 كيلوگرم بذر در هكتار برترين تيمار بودند. بيشترين وزن هزاردانه مربوط به تاريخ كاشت دوم (15 فروردين) با 3.65 گرم و الگوي برداشت دوم با 3.40 گرم است. با توجه به اثر متقابل بين عوامل، براي توليد بذر تيمار dlp2 (تاريخ كاشت اول و الگوي برداشت دوم) با 831.7 كيلوگرم و براي توليد توام علوفه و بذر تيمار dlp3 (تاريخ كاشت اول و الگوي برداشت سوم) با 761.5 كيلوگرم بذر و 2.49 تن علوفه خشك در منطقه كرج توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی