برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 327 تا صفحه 338 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين فواصل مناسب كاشت دو گونه درختي افرا و توسكا در مناطق پايين بند جنگلهاي شمال (جنگل كرچكله تنكابن مازندران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

كاشت گونه هاي درختي در نقاط خالي و تخريب يافته جنگلهاي شمال و كمك به زادآوري طبيعي از اهميت ويژه اي برخوردار است. سطح نسبتا زيادي از جنگلكاريهاي مناطق پايين بند و ميان بند جنگلي با گونه هاي افرا، توسكا، ون و بلوط صورت مي گيرد. بدست آوردن اطلاعات لازم در زمينه تكنيكهاي كاشت با هدف كاهش هزينه كاشت، نگهداري و تعيين ميزان تراكم كاشت از نكات ضروري به شمار مي رود.
قالب آماري طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 5 تيمار (فواصل كاشت):‌
1×1 و 2×1 و 2×2 و 3×2 و 3×3 متر و 4 تكرار بوده و در آن دو گونه توسكا ييلاقي Alnus subcordata C.A.M و افرا پلت Acer velutinum Boiss. در سال 1366 كاشته شده است. مشخصه هاي مورد بررسي عبارتند از: درصد زنده ماني، قطر يقه، قطر برابر سينه و ارتفاع درخت. آماربرداري و اندازه گيري درختان در سال 1380، پس از محاسبه تجزيه واريانس و مقايسه ميانگينها به روش دانكن نشان داد كه براي گونه افرا پلت از نظر زنده ماني فواصل كاشت 3×2 و 2×2 متر و از نظر قطر برابر سينه و قطر يقه فواصل كاشت 3×2 و 3×3 متر از وضعيت بهتري برخوردارند، ولي از نظر رشد ارتفاعي تفاوتها معني دار نيستند و براي گونه توسكاي ييلاقي از نظر زنده ماني 3 فاصله كاشت بيشتر، برتري نشان دادند و از نظر قطر برابر سينه و قطر يقه فواصل كاشت 3×3 و 3×2 متر وضعيت مناسبتري داشتند. از نظر رشد ارتفاعي توسكا، تفاوت بين تيمارهاي كاشت معني دار نيستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 449
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی