برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 533 تا صفحه 556 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رفتار رشد ارتفاعي كلن هاي صنوبر در كردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان کردستان
 
چکیده: 

آزمايش بررسي رشد ارتفاعي در كلن هاي صنوبر با هدف شناخت واكنش و رفتار 8 كلن متعلق به 6 گونه مختلف صنوبر از لحاظ رويش ارتفاعي در مرحله استقرار نهال (ساقه و ريشه يكساله) در طي سال زراعي 1380 و در نهالستان زاله شهر سنندج با قالب آماري طرح آشيانه اي با 8 تيمار و 10 تكرار انجام شده است.
نتايج بدست آمده بيانگر وجود اختلاف معني دار آماري بين كلن ها از نظر رشد ارتفاعي مي باشد. در پايان دوره رشد (آبان ماه)، كلن
P.deltoides 63.3 با ميانگين 234.4 سانتيمتر داراي بيشترين و كلن P.euphratica با ميانگين 78.8 سانتيمتر داراي كمترين ارتفاع در ميان كلن هاي مورد بررسي بوده اند، بنابراين توان بالقوه ژنتيكي كلن ها از لحاظ رشد ارتفاعي و همچنين واكنش آنها به محركهاي محيطي نظير نور و دما متفاوت مي باشد.
بررسي رفتار كلن ها از نظر تغيير رشد ارتفاعي سالانه در طول فصل رويش نشان دهنده سه مرحله متفاوت مي باشد كه شامل: مرحله اول رشد يا مرحله رشد بطئي اوليه كه از نظر زماني شامل دوره قبل از خرداد ماه مي باشد. در اين مرحله ميانگين رويش ارتفاعي نهال در كلن هاي مورد بررسي
25.8 سانتيمتر با متوسط رويش روزانه 0.4 سانتيمتر در روز بود، مرحله دوم يا مرحله رشد سريع كه از نظر زماني شامل دوره خرداد تا شهريور ماه بوده و بيش از 70% رويش ارتفاعي كلن ها در اين مرحله اتفاق افتاده است. ميانگين رويش ارتفاعي نهال در كلن هاي صنوبر در اين مرحله 101.6 سانتيمتر با متوسط رويش روزانه 1.1 سانتيمتر در روز بود و مرحله سوم رشد يا مرحله رشد بطئي ثانويه بعد از شهريورماه با ميانگين رويش ارتفاعي كلن ها معادل 14.5 سانتيمتر و متوسط رويش روزانه 0.2 سانتيمتر در روز بوده است. برترين كلن از نظر رشد ارتفاعي در ميان كلن ها P.d. 63.3 در مراحل اول و سوم، رشد اندك ليكن در مرحله دوم، رشد بسيار زيادي داشته است. كلن P. trichocarpa زودتر از ساير كلن ها برخلاف بقيه كلن ها در مراحل اول و سوم رشد زيادتر ولي در مرحله دوم، رشد متوسطي نسبت به ساير كلن ها نشان داده است.
باتوجه به نتايج حاصل از اين آزمايش در شرايط جوي سال 1380 و شهر سنندج نقطه شروع اوليه رشد ارتفاعي سالانه كلن هاي صنوبر در متوسط دماي 13 درجه سانتيگراد و متوسط تابش 260 ساعت در ماه در اوايل بهار و همچنين متوسط دماي مناسب رشد كلن هاي صنوبر در حدود 25 درجه سانتيگراد با متوسط تابش 370 ساعت در ماه در شرايط تامين آبياري و رطوبت كامل و نيز نقطه تثبيت يا توقف رشد ارتفاعي سالانه كلن ها در متوسط دماي 10 درجه سانتيگراد و متوسط تابش 220 ساعت در ماه در پاييز اتفاق مي افتد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی