برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  20 , شماره  1 ; از صفحه 69 تا صفحه 87 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي پراكنش جغرافيايي و ويژگيهاي مورفولوژيكي توده هاي مختلف گياه Zizyphus jujuba Mill در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 
چکیده: 

گياه Zizyphus jujuba Mill به عنوان يك گياه دارويي ارزشمند كه در طب سنتي ايران جايگاه ويژه اي دارد با پراكنش در مناطق مختلف كشور با شرايط آب و هوايي متفاوت، دامنه بردباري اكولوژيكي وسيعي از خود نشان داده است. اين درخت در مناطق مرطوب و كم ارتفاع سواحل درياي خزر در استانهاي گيلان و مازندران تا مناطق خشك و كويري يزد و طبس و ارتفاعات استانهاي فارس، لرستان و همدان مشاهده مي شود. وجود اين گياه در اين مناطق نشان دهنده تنوع ژنتيكي زياد اين گونه است. درخت عناب ضمن استفاده در توسعه فضاي سبز، در عرصه هاي منابع طبيعي و باغها با شرايط اكولوژيكي متفاوت، تركيبهاي شيميايي و مواد موثر دارويي متنوعي خواهد داشت. با ايجاد كلكسيون تحقيقاتي اكوتيپهاي عناب ذخاير ژنتيكي اين گونه كه به دلايل مختلف در معرض تهديد است، حفظ خواهد شد.
اين طرح به منظور شناسايي مناطق پراكنش و ويژگيهاي توده هاي مختلف
Zizyphus jujuba Mill در ايران و بررسي تنوع مورفولوژيكي آنها طي سالهاي 81-1378 اجرا شد. در بازديدهاي ميداني، اكوتيپهاي عناب در 15 استان شناسايي و از 29 اكوتيپ نهال جهت بررسيهاي مورفولوژيكي و فنولوژيكي در ايستگاه تحقيقاتي مرحوم بديعي واقع در 50 كيلومتري غرب قم در قالب بلوكهاي كامل تصادفي كاشته شد (از هر اكوتيپ 5 نهال). صفات رويشي و زايشي نهالها از جمله زاويه شاخه با تنه، تعداد خار در شاخه، اندازه بزرگترين خار، اندازه شاخه يكساله، اندازه خار يكساله، شكل برگ، طول دمبرگ، طول برگ، عرض برگ، طول برگ انتهايي، عرض برگ انتهايي و رنگ برگ، يادداشت برداري گرديد. تجزيه واريانس صفات نشان داد كه صفات طول و عرض برگ و طول و عرض برگ انتهايي در تكرارهاي مختلف با يكديگر اختلاف معني داري داشتند. با مقايسه ميانگيها به روش آزمون چند دامنه اي دانكن، اكوتيپهاي تحت بررسي از نظر صفات مورد ارزيابي در گروههاي مختلفي قرار گرفتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 172
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی