برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1377 , دوره  29 , شماره  2 ; از صفحه 334 تا صفحه 343 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات فيزيولوژيكي كلريد آمونيوم، كلريد پتاسيم و كلريد آمونيوم+ كلريد پتاسيم بر الكتروليت ها، pH خون و ميزان تلفات در جوجه هاي گوشتي تحت تنش حرارتي حاد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است