برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر مترونيدازول بر روي هورمون هاي محور هيپوفيزـ بيضه، تستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي (RAT) نر بالغ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، شهرک کارمندان، دانشکده پزشکی، گروه بافت شناسی و جنین شناسی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: برخي گزارشات حکايت از آثار سوء مترونيدازول بر روي گونادوتروپين ها، تستوسترون، اسپرماتوژنز و دستگاه تناسلي نر دارد. هدف اين پژوهش بررسي اثرات مترونيدازول بر روي هورمون هاي محور هيپوفيز ـ بيضه، تستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي (RAT) نر مي باشد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش تجربي 24 عدد موش
Rat نر بالغ با سنين 12-10 هفته به صورت تصادفي در سه گروه 8 تايي قرار گرفتند. به گروه کنترل آب معمولي و به گروه اول تجربي روزانه 200 ميلي گرم بر کيلوگرم مترونيدازول محلول در آب و به گروه دوم تجربي روزانه 400 ميلي گرم بر کيلوگرم مترونيدازول محلول در آب و به مدت 60 روز داده شد. در پايان تجربه بعد از بيهوشي خون گيري از بطن چپ به عمل آمد و براي سنجش هورموني، سانتريفوژ گرديد. بعد از کشتن موش ها، بيضه ها و سمينال وزيکول و پروستات از بدن آنها خارج گرديد. بعد از مطالعات مورفولوژيکي، در مايع بوئن به عنوان فيکساتيو قرار گرفتند. سپس بيضه ها با روش هماتوکسيلن و ائوزين رنگ آميزي شدند. آناليز آماري با استفاده از آزمون t-test انجام شد.
نتايج: بين وزن بيضه ها و غدد تناسلي ضميمه (سمينال وزيکول و پروستات) گروه هاي تجربي در مقايسه با گروه کنترل کاهش معني داري مشاهده شد
(p<0.01). هورمون هايFSH و LH، تستوسترون در گروه هاي تجربي نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري را نشان داد (p<0.01). مطالعات هيستولوژيک نشان داد در گروه هاي تجربي لوله هاي اسپرم ساز بيضه ها دچار آتروفي شده و روند اسپرماتوژنز کند گشته و تعداد سلول هاي زايا کاهش يافته بود.
نتيجه گيري: مترونيدازول موجب کاهش هورمون هاي گونادوتروپين و تستوسترون مي شود و از اين طريق و يا راه هاي احتمالي ديگر مانند اثر مستقيم بر روي سلول هاي ليديگ و سلول هاي دودمان اسپرم موجب کاهش روند اسپرماتوژنز در بيضه مي شود. بنابراين توصيه مي شود به ويژه در جنس مذکر در مصرف اين دارو احتياط لازم به عمل آيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 254 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی