برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  11 , شماره  1 (ب) ; از صفحه 265 تا صفحه 278 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي روابط بين صفات در ارقام زراعي يولاف در شرايط تنش و بدون تنش رطوبتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين مطالعه با هدف بررسي روابط بين صفات فنولوژيك، مرفولوژيك و فيزيولوژيك و تاثير آنها بر عملكرد دانه 20 ژنوتيپ يولاف، تحت دو تيمار آبياري بر مبناي 70±3 و 130±3 ميلي متر تبخير از تشت تبخير كلاس A در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه صنعتي اصفهان در سال زراعي 1381-82 انجام شد. در هر دو رژيم رطوبتي عملكرد دانه با شاخص برداشت و ميزان آب نسبي برگ (RWC) هم بستگي مثبت و معني دار و با تعداد روز تا خوشه دهي هم بستگي منفي و معني داري داشت. ضمن اين كه هم بستگي آن با ارتفاع بوته در مرحله رسيدگي در شرايط بدون تنش رطوبتي مثبت و معني دار شد. تجزيه به عامل ها در هر دو محيط سه عامل را معرفي نمود كه عامل هاي عملكرد، فنولوژيك و مخزن نام گذاري شدند. تجزيه رگرسيون مرحله اي براي عملكرد دانه در هر دو شرايط رطوبتي شاخص برداشت را به عنوان اولين متغير شناسايي كرد. در مرحله دوم در محيط بدون تنش ارتفاع بوته و در شرايط تنش ميزان آب نسبي برگ وارد مدل شدند و به همراه شاخص برداشت جمعا %64 و %66 از تغييرات عملكرد دانه را توجيه نمودند. نتايج حاصل از تجزيه ضرايب مسير بر اساس ضرايب هم بستگي ژنتيكي بين عملكرد دانه با شاخص برداشت و اجزاي عملكرد )تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه در خوشه و وزن دانه( نشان داد كه در هر دو رژيم رطوبتي شاخص برداشت بيشترين اثر مثبت را بر عملكرد دانه داشت. بالاترين اثر غير مستقيم منفي در شرايط بدون تنش و تنش رطوبتي به ترتيب مربوط به تعداد خوشه در واحد سطح و شاخص برداشت از طريق تعداد دانه در خوشه بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جزایری نوش آبادی، م.، و رضایی، ع. (1386). بررسی روابط بین صفات در ارقام زراعی یولاف در شرایط تنش و بدون تنش رطوبتی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 11(1 (ب)), 265-278. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64008Vancouver : کپی

جزایری نوش آبادی محمدرضا، رضایی عبدالمجید. بررسی روابط بین صفات در ارقام زراعی یولاف در شرایط تنش و بدون تنش رطوبتی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1386 [cited 2021July31];11(1 (ب)):265-278. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64008IEEE : کپی

جزایری نوش آبادی، م.، رضایی، ع.، 1386. بررسی روابط بین صفات در ارقام زراعی یولاف در شرایط تنش و بدون تنش رطوبتی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 11(1 (ب)), pp.265-278. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64008. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی