برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير شوري و دما بر جوانه زني، رشد گياهچه و روابط يوني در ارزن پروسو (Panicum miliaceaum)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي سطوح تحمل و تعيين مکانيسم هاي تحمل به شوري و تاثير دماهاي مختلف بر روي جوانه زني، رشد و روابط يوني در ارزن پروسو (Panicum miliaceaum)، آزمايشي در قالب فاکتوريل بر پايه طرح کاملا تصادفي اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل شش سطح شوري (صفر، 25، 50، 100، 200، 400 ميلي مولار کلريد سديم) و دماهاي 15، 20، 25 و 30 درجه سانتي گراد بودند. تجزيه واريانس داده هاي حاصل نشان داد که جوانه زني بذر ارزن به طور معني داري (P<0.05) تحت تاثير سطوح شوري، دما و اثر متقابل آنها قرار گرفت. حداکثر درصد جوانه زني در محلول شاهد (آب مقطر) حاصل شد. با افزايش غلظت کلريد سديم (NaCl) از درصد جوانه زني بذور به طور معني داري کاسته شد. همچنين با افزايش شوري از 50mM جوانه زني با تاخير اتفاق افتاد. افزايش دما از 20 درجه سانتيگراد نيز موجب کاهش معني دار درصد جوانه زني گرديد. سطوح پايين کلريد سديم (25 و 50 ميلي مولار) موجب تحريک وزن خشک ريشه و بخش هوايي گياهچه هاي ارزن گرديد. با اين حال، سطوح بالاتر کلريد سديم (100mm) منجر به کاهش معني دار وزن خشک ريشه، بخش هوايي و وزن خشک کل شد. تجمع بيوماس به طور معني داري در دماي 20 و 25 درجه سانتيگراد افزايش نشان داد. غلظت Na+ در اندام هاي هوايي و ريشه ها به طور معني داري با افزايش غلظت کلريد سديم افزايش يافت. غلظت K+ در ريشه ها و نسبت k/Na در اندامهاي هواي و ريشه ها به طور معني داري با افزايش شوري کاهش نشان داد. نسبت k/Na به طور معني داري تحت تاثير غلظت هاي بالاتر کلريد سديم و دما قرار گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی زاده بناب، ق.، و قاسمی گلعذانی، ک.، و تقی زاده، ص. (1386). بررسی تاثیر شوری و دما بر جوانه زنی, رشد گیاهچه و روابط یونی در ارزن پروسو (Panicum miliaceaum). پژوهش و سازندگی, 20(1 (پی آیند 74) در زراعت و باغبانی), 115-122. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63995Vancouver : کپی

علی زاده بناب قادر، قاسمی گلعذانی کاظم، تقی زاده صابر. بررسی تاثیر شوری و دما بر جوانه زنی, رشد گیاهچه و روابط یونی در ارزن پروسو (Panicum miliaceaum). پژوهش و سازندگی. 1386 [cited 2021May14];20(1 (پی آیند 74) در زراعت و باغبانی):115-122. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63995IEEE : کپی

علی زاده بناب، ق.، قاسمی گلعذانی، ک.، تقی زاده، ص.، 1386. بررسی تاثیر شوری و دما بر جوانه زنی, رشد گیاهچه و روابط یونی در ارزن پروسو (Panicum miliaceaum). پژوهش و سازندگی, [online] 20(1 (پی آیند 74) در زراعت و باغبانی), pp.115-122. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63995. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی