برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1384 , دوره  - , شماره  27 ; از صفحه 66 تا صفحه 73 .
 
عنوان مقاله: 

جداسازي سودوموناسهاي تجزيه کننده نفتالين از حوزه جنوبي درياي خزر و بررسي سيستماتيک رشد آن در شرايط آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي از آلاينده هاي اکوسيستم خاکي و آبي به شمار مي روند و نيز اين ترکيبات در طبيعت براي آبزيان بسيار خطرناک و مهلک هستند يکي از مهمترين ترکيبات آروماتيک نفتالين بوده و تحقيقات انجام شده در ارتباط با وجود ترکيبات آروماتيک در آب حوزه جنوبي درياي خزر نشان از وجود ترکيبات آروماتيک نظير نفتالين، آس نفتالين، فلورن، فنانترن، آنتراسن، فلورانتن، با غلظتهاي مختلف از 0.004 تا 2.82ppm مي باشد. يکي از مهمترين ترکيبات آروماتيک، نفتالين بوده که ترکيب دو حلقه اي بوده و داراي غلظت 0.008 تا 0.628ppm در آب حوزه جنوبي درياي خزر و غلظت 0.1 تا 2ppm در بافت ماهيان درياي خزر است.
در اين تحقيق، جامعه مورد بررسي، بنادر اميرآباد و نوشهر در استان مازندران است که مجموعا 16 نمونه از دو دستگاه در طول 4 ماه (از آذر تا اسفند 1383) از نظر وجود باکتريهاي تجزيه کننده نفتالين مورد ارزيابي قرار گرفت. نمونه برداري با استفاده از شيشه هاي در سمباده اي استريل، از عمق 10 سانتيمتري و سطح از مناطق متفاوت انجام گرفته و سعي شد که نمونه برداري بيشتر از مناطقي که آلوده به ترکيبات آلاينده بودند اخذ شود.
براي جداسازي سودوموناسهاي تجزيه کننده نفتالين، نمونه ها ابتدا در محيط پايه معدني داراي نفتالين کشت داده شد و پس از انکوباسيون در دماي 30 درجه سانتيگراد بمدت 5-3 روز و کشت مجدد در محيط سيترميد آگار و انجام آزمايش هاي مختلف از نظر وجود سودوموناسهاي تجزيه کننده مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که، چهار گونه از سودوموناسهاي جدا شده شامل
P.saccharophila, P.fluorescens, P.aeruginosa, Psuedomonase.putida توانايي تجزيه نفتالين را دارا بودند.
پس از جداسازي باکتريها، گونه آئروجينوزا به عنوان گونه شاخص جهت آزمايشات برسي تجزيه نفتالين در شرايط مورد بررسي قرار گرفت. بدين ترتيب که، ابتدا دو غلظت از نفتالين (30 و 40 ميلي مولار) در محيط پايه معدني تهيه و مقدار مشخصي از باکتري به آن اضافه شده و در زمانهاي صفر تا 312 ساعت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بررسي سيستماتيک رشد گونه آئروجينوزا نشان داد که اين باکتري پس از 312 ساعت غلظت 30 ميلي مول نفتالين را به
7.56 ميلي مول و غلظت 40 ميلي مول را پس از 312 ساعت به 9.45 ميلي مول کاهش مي دهد.
نتايج تجزيه و تحليل آماري نشان داد که باکتري تا دامنه خاصي از غلظت نفتالين قادر به کاهش آن بوده و از آن به عنوان منبع کربن و انرژي استفاده مي کند و هنگاميکه غلظت آن از حد استاندارد خارج شود براي باکتري سمي است. از طرف ديگر، تاثير فاکتورهاي مختلف بيولوژيک و غير بيولوژيک بر روند تجزيه نفتالين و ساير ترکيبات را نمي توان ناديده گرفت و بايستي کمپلکسي از اين فاکتورها را در شرايط آزمايشگاهي و پايلوت مورد ارزيابي قرار داد. ميزان تجزيه نفتالين به عوامل مختلف زيستي و غير زيستي بستگي دارد که مي توان به نوع و تعداد باکتري، اکسيژن، فشار، دما،
pH، مواد مغذي، شوري آب و غلظت نفتالين اشاره نمود.
براي رسم نمودارها از نرم افزار
Excell استفاده گرديد. براي آناليز آماري از نرم افزار SPSS و تستهاي Anova استفاده گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یعقوب زاده، ز.، و مظفری، ن.، و شجاعی آرانی، ا.، و صفری، ر. (1384). جداسازی سودوموناسهای تجزیه کننده نفتالین از حوزه جنوبی دریای خزر و بررسی سیستماتیک رشد آن در شرایط آزمایشگاهی. علوم و تکنولوژی محیط زیست, -(27), 66-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63926Vancouver : کپی

یعقوب زاده زهرا، مظفری نورامیر، شجاعی آرانی ابوالفتح، صفری رضا. جداسازی سودوموناسهای تجزیه کننده نفتالین از حوزه جنوبی دریای خزر و بررسی سیستماتیک رشد آن در شرایط آزمایشگاهی. علوم و تکنولوژی محیط زیست. 1384 [cited 2021May18];-(27):66-73. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63926IEEE : کپی

یعقوب زاده، ز.، مظفری، ن.، شجاعی آرانی، ا.، صفری، ر.، 1384. جداسازی سودوموناسهای تجزیه کننده نفتالین از حوزه جنوبی دریای خزر و بررسی سیستماتیک رشد آن در شرایط آزمایشگاهی. علوم و تکنولوژی محیط زیست, [online] -(27), pp.66-73. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63926. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی