برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عملكرد، اجزا عملكرد و خصوصيات رويشي ارقام جديد كلزا در منطقه حاجي آباد هرمزگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
 
چکیده: 

به منظور مقايسه عملكرد، اجزا عملكرد و خصوصيات رويشي ژنوتيپ هاي جديد كلزا، 23 ژنوتيپ كلزاي بهاره در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي، در چهار تكرار در طي سال هاي 1379 و 1380 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي حاجي آباد كشت گرديد. نتايج تجزيه مركب دو ساله داده هاي آزمايش نشان داد كه اثر سال، رقم و اثر متقابل سال × رقم بر روي تعداد روز تا شروع گلدهي، طول دوره گلدهي، طول دوره رويش و ارتفاع گياه در سطح يك درصد معني دار مي باشد. ارقامHyola401 ،Hyola308  وSyn3   كمترين و رقم Balero بيشترين تعداد روز از سبز شدن تا شروع گلدهي و طول دوره رويش را داشتند، در حالي كه بيشترين و كمترين طول دوره گلدهي به ترتيب مربوط به ارقام Syn3 و Balero بود. اثر رقم بر روي تعداد غلاف در گياه و تعداد دانه در غلاف در سطح يك درصد معني دار بود. هيبريد Hyola308 بيشترين و رقم Fusia كمترين تعداد غلاف در گياه را توليد كردند و همچنين هيبريد Hyola401 و Hyola308 بيشترين و رقم Shiralee كمترين تعداد دانه در غلاف را داشتند. اثر رقم بر روي وزن هزار دانه و عملكرد دانه در سطح يك درصد معني دار بود. ميانگين عملكرد دانه و وزن هزار دانه در سال دوم آزمايش بيشتر از سال اول آزمايش بود. هيبريد Hyola401 با ميانگين 3466 كيلوگرم در هكتار بيشترين عملكرد دانه را توليد كرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عسگری، ع.، و مرادی، ا.، و شهریاری، ع. (1386). ارزیابی عملکرد, اجزا عملکرد و خصوصیات رویشی ارقام جدید کلزا در منطقه حاجی آباد هرمزگان. پژوهش و سازندگی, 20(1 (پی آیند 74) در زراعت و باغبانی), 10-15. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63921Vancouver : کپی

عسگری عبدالحسین، مرادی ابوالفتح، شهریاری علی. ارزیابی عملکرد, اجزا عملکرد و خصوصیات رویشی ارقام جدید کلزا در منطقه حاجی آباد هرمزگان. پژوهش و سازندگی. 1386 [cited 2021October19];20(1 (پی آیند 74) در زراعت و باغبانی):10-15. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63921IEEE : کپی

عسگری، ع.، مرادی، ا.، شهریاری، ع.، 1386. ارزیابی عملکرد, اجزا عملکرد و خصوصیات رویشی ارقام جدید کلزا در منطقه حاجی آباد هرمزگان. پژوهش و سازندگی, [online] 20(1 (پی آیند 74) در زراعت و باغبانی), pp.10-15. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63921. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 64 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی