برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي و طراحي الگوي ارزشيابي براي مركز آموزشي وزارت جهاد كشاورزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 
چکیده: 

ارزشيابي مراكز آموزشي، به عنوان يك نياز در جهت سنجش و بهبود فعاليت هاي آموزشي مراكز آموزش جهاد كشاورزي مطرح مي باشد. اهداف عمده اين پژوهش عبارتند از: 1- تعيين مولفه هاي اصلي ارزشيابي مراكز آموزشي وزارت جهاد كشاورزي براساس تجارب داخلي، تجارب بين المللي و مباني نظري. 2- ارايه مدل پيشنهادي براي ارزشيابي مراكز آموزشي وزارت جهاد كشاورزي. 3- تعيين درجه تناسب مدل پيشنهادي از نظر روسا، معاونان و كارشناسان مراكز آموزشي وزارت جهاد كشاورزي. روش تحقيق اين پژوهش با توجه به هدف، ماهيت موضوع، دستيابي به جامعه آماري، شيوه انتخاب نمونه، ابزار و نحوه گردآوري اطلاعات، زمينه يابي است. اين روش ابزاري مفيد براي توصيف وضع موجود، تبيين و برقراري رابطه اي دروني بين متغيرها، نحوه تفكر افراد و چگونگي رفتار آنان مي باشد (1). جامعه آماري در اين پژوهش، شامل كليه روساي مراكز آموزشي (65 نفر)، معاونان مراكز آموزشي (130 نفر) و كارشناسان (734 نفر) است كه 250 نفر از آنان، به عنوان حجم نمونه اين پژوهش و جمعا به تعداد 475 نفر با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده اند. براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز، پرسش نامه اي تنظيم شده است كه پس از اطمينان از روايي و اعتبار آن (%97) به مراكز آموزشي ارسال شد كه تعداد 343 پرسش نامه مورد مورد استخراج قرار گرفته است. داده هاي بدست آمده با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي چون آزمون هاي t تك نمونه اي، تحليل عاملي، آلفاي كرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج يافته ها نشان مي دهد، هر شش مولفه مدل پيشنهادي ارزشابي مورد تاييد قرار گرفت. اولين و مهمترين عامل مدل پيشنهادي بازسازي و به سازي نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي مي باشد. مولفه هاي تغيير شيوه هاي برنامه ريزي آموزشي در بخش كشاورزي در راستاي مدرنيزه كردن فرايندهاي آموزش، توسعه مشاركت زنان در بهره گيري و اجراي آموزش تخصصي و مهارتي، ارتقا نقش آموزش در ايجاد امنيت غذايي در جامعه و بهبود الگوي توليد و مصرف غذايي، افزايش بهره وري بخش كشاورزي از طريق ارتقاي دانش و مهارت فراگيران با و توسعه فرهنگ مشاغل جهت ايجاد انگيزه در جوانان براي اشتغال در بخش كشاورزي، به ترتيب مورد تاييد قرار گرفته و داراي اهميت مي باشند. با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ، مدل پيشنهادي به ضريب پايايي (%92) و ميانگين كل آن (8.37) از نمره 10 و با توافق بالاي (%87) مورد تاييد قرار گرفته است. اولين و مهمترين مولفه مدل پيشنهادي بازسازي و به سازي نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي مي باشد. زيرا كه وزن عاملي معنادار بيشتري (%26) با هر يك از متغيرها دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فلاح سلوکلایی، ا.، و نیکنامی، م. (1385). بررسی و طراحی الگوی ارزشیابی برای مرکز آموزشی وزارت جهاد کشاورزی. پژوهش و سازندگی, 19(4 (پی آیند73) در زراعت و باغبانی), 163-168. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63902Vancouver : کپی

فلاح سلوکلایی ایوب، نیکنامی مصطفی. بررسی و طراحی الگوی ارزشیابی برای مرکز آموزشی وزارت جهاد کشاورزی. پژوهش و سازندگی. 1385 [cited 2021July29];19(4 (پی آیند73) در زراعت و باغبانی):163-168. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63902IEEE : کپی

فلاح سلوکلایی، ا.، نیکنامی، م.، 1385. بررسی و طراحی الگوی ارزشیابی برای مرکز آموزشی وزارت جهاد کشاورزی. پژوهش و سازندگی, [online] 19(4 (پی آیند73) در زراعت و باغبانی), pp.163-168. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63902. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی