برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط برخي گونه هاي شاخص مرتعي با خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي: زير حوزه فرهاد آباد در منطقه سارال كردستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کردستان
 
چکیده: 

هدف اصلي اين تحقيق بررسي روابط پوشش گياهي با برخي خصوصيات خاك موثر بر پراكنش گياهان شاخص مرتعي در بخشي از مراتع سارال استان كردستان است. به منظور بررسي ارتباط پوشش گياهي و خصوصيات خاك، ابتدا به روش فيزيونوميك تيپ بندي پوشش گياهي انجام شد. سپس منطقه معرف در هر تيپ رويشي تعيين و نمونه برداري هاي خاك و پوشش گياهي در آنها صورت گرفت. جهت بررسي ميزان همبستگي پوشش گياهي با عوامل خاكي، با استفاده از نرم افزار PC-ORD از آناليز چند متغيره، تجزيه مولفه هاي اصلي (PCA) و تحليل تطبيقي متعارف (CCA) استفاده شد. نتايج مطالعات منتج به تشخيص چهار تيپ گياهي Prangos- Ferula، Ferula- Chephalaria، Ferula- Bromus، و Fryngium- Achillea شد. همچنين نتايج حاصل از تحليل ارتباط عوامل فيزيكي و شيميايي خاك با پوشش گياهي نشان داد كه گونه هاي Eryngium، Achillea vermicularis و Bromus tomentellus خواستار شن بيشتر و سيلت و رس كمتر هستند و گونه هاي Cephalaria microcephala و Chaerophyllum macrospermum خواستار سيلت و رس بيشتر و شن كمتر مي باشند. گونه هاي Achillea vermicularis، Prangos ferulacea، Acantolimon sp و Ferula Haussknechtii خواستار اسيديته كمتري هستند اما با ميزان سيلت و درصد اشباع رابطه مثبت دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گرگین کرجی، م.، و کرمی، پ.، و شکری، م.، و صفاییان، ن. (1385). بررسی ارتباط برخی گونه های شاخص مرتعی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: زیر حوزه فرهاد آباد در منطقه سارال کردستان). پژوهش و سازندگی, 19(4 (پی آیند73) در زراعت و باغبانی), 126-132. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63897Vancouver : کپی

گرگین کرجی مهتاب، کرمی پرویز، شکری مریم، صفاییان نصرت اله. بررسی ارتباط برخی گونه های شاخص مرتعی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: زیر حوزه فرهاد آباد در منطقه سارال کردستان). پژوهش و سازندگی. 1385 [cited 2021May13];19(4 (پی آیند73) در زراعت و باغبانی):126-132. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63897IEEE : کپی

گرگین کرجی، م.، کرمی، پ.، شکری، م.، صفاییان، ن.، 1385. بررسی ارتباط برخی گونه های شاخص مرتعی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: زیر حوزه فرهاد آباد در منطقه سارال کردستان). پژوهش و سازندگی, [online] 19(4 (پی آیند73) در زراعت و باغبانی), pp.126-132. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63897. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی