برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  36 , شماره  6 ; از صفحه 1529 تا صفحه 1538 .
 
عنوان مقاله: 

واکنش فتوسنتزي 4 رقم يونجه بومي ايران نسبت به تنش شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

شوري يکي از مهمترين موانع توليد محصولات زراعي در مناطق خشک و نيمه خشک جهان است که عملکرد گياه زراعي را به روش هاي مختلف تحت تاثير قرار مي دهد. کاهش سطح برگ بعنوان نخستين اثر شوري، توانايي بالقوه گياه جهت فتوسنتز را کاهش مي دهد. به همين ترتيب تخريب کلروفيل توسط يون هاي سمي از جمله سديم، کاهش فتوسنتز را به دنبال خواهد داشت. يونجه که بعنوان يک گياه نسبتا متحمل به شوري شناخته شده، عموما در قالب 3 مرحله رشدي مورد مطالعه قرار مي گيرد: 1- جوانه زني 2- ظهور گياهچه و رشد ساقه هاي هوايي 3- رشد گياه بالغ. در اين مطالعه واکنش فتوسنتزي 4 رقم يونجه بومي ايران در شرايط تنش شوري و رابطه آن با وزن خشك اندام هوايي، سطح برگ و محتواي کلروفيل برگ ها مورد بررسي قرار گرفت. با افزايش شوري محيط، ميزان تجمع ماده خشک در اندام هوايي (عملکرد) تمام ارقام، در هر 3 مرحله هستي زايي (گياهچه اي يا برداشت اول، برداشت دوم و برداشت سوم) بطور معني داري کاهش يافت. اگرچه بيشترين وزن خشک اندام هوايي در مرحله گياهچه اي مربوط به رقم شيرازي، در برداشت دوم مربوط به رقم همداني و در برداشت سوم نيز مربوط به همين رقم (همداني) بود، اما متحمل ترين ارقام نسبت به افزايش شوري محيط در اين مراحل بترتيب ارقام شيرازي، همداني و بمي بودند که از کمترين ميزان کاهش وزن خشك اندام هوايي در شرايط تنش شوري برخوردار بودند. افزايش شوري سطح برگ تمام ارقام مورد مطالعه را در هر 3 مرحله رشدي کاهش داد. در مرحله گياهچه اي سطح برگ ارقام همداني و شيرازي بطور معني داري بيشتر از 2 رقم ديگر بود. در برداشت دوم نيز علي رغم اينکه همين دو رقم داراي سطح برگ بيشتري بودند، اما تفاوت ها معني دار نبود. در برداشت سوم نيز ارقام همداني و شيرازي داراي سطح برگ بيشتري نسبت به دو رقم ديگر بودند. بدين ترتيب مي توان به وجود يک رابطه مستقيم بين سطح برگ و وزن خشك اندام هوايي پي برد. عملکرد ارقام يونجه در طي 3 مرحله مورد بررسي داراي يک روند افزايشي بود که حاکي از افزايش تحمل به شوري ارقام با پيشرفت مراحل رشد و توسعه گياه است. سطح اول شوري (7 دسي زيمنس بر متر) غلظت کلروفيل را در برگ ها کاهش داد، در حاليکه در سطح بالاتر شوري (12دسي زيمنس بر متر) غلظت کلروفيل در برگ افزايش يافت. شوري ميزان تبادل دي اكسيد كربن را در تمام ارقام مورد مطالعه افزايش داد. افزايش معني دار غلظت کلروفيل در سطح دوم شوري، با افزايش معني دار فتوسنتز در اين سطح همراه بود. با توجه به اهميت فرايندهاي فيزيولوژيک در ايجاد و هدايت مکانيسم هاي تحمل به شوري، مطالعه ساير خصوصيات فيزيولوژيکي موثر در مقاومت به شوري نظير فرايند انتقال کربوهيدرات ها و نيتروژن از ريشه به شاخساره نيز مي تواند در مطالعات آتي از جايگاه ويژه اي برخوردار باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

درویشی، ب.، و پوستینی، ک.، و توکل افشاری، ر. (1384). واکنش فتوسنتزی 4 رقم یونجه بومی ایران نسبت به تنش شوری. علوم کشاورزی ایران, 36(6), 1529-1538. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63848Vancouver : کپی

درویشی بابک، پوستینی کاظم، توکل افشاری رضا. واکنش فتوسنتزی 4 رقم یونجه بومی ایران نسبت به تنش شوری. علوم کشاورزی ایران. 1384 [cited 2021May10];36(6):1529-1538. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63848IEEE : کپی

درویشی، ب.، پوستینی، ک.، توکل افشاری، ر.، 1384. واکنش فتوسنتزی 4 رقم یونجه بومی ایران نسبت به تنش شوری. علوم کشاورزی ایران, [online] 36(6), pp.1529-1538. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63848. 

 
بازدید یکساله 84 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی