برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  36 , شماره  6 ; از صفحه 1333 تا صفحه 1343 .
 
عنوان مقاله: 

الگوي توزيع مواد فتوسنتزي و پر شدن دانه در ارقام اصلاح شده گندم نان در شرايط تنش و عدم تنش خشكي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف از تحقيق حاضر بررسي الگوي توزيع مواد فتوسنتزي و پر شدن دانه در تعدادي از ارقام اصلاح شده گندم نان با سابقه اصلاحي متفاوت و رابطه احتمالي آنها با عملكرد و مقاومت به خشكي بود. تعداد شش رقم گندم متعلق به دو گروه اصلاح شده داخلي (سرداري، روشن، اميد) و اصلاح شده داخلي خارجي (آزادي، فلات، قدس) در يك آزمايش مزرعه اي مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمايش به صورت طرح كرتهاي خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي (رژيم رطوبتي به عنوان كرت اصلي، ارقام به عنوان كرت فرعي) با چهار تكرار اجرا شد. تنش خشكي از مرحله اواخر ساقه رفتن (مرحله 40 طبق شاخص زادوكس) شروع و تا مرحله رسيدگي ادامه داشت. در طول اين مدت، تيمار تنش سه مرتبه آبياري شد و پتانسيل آبي قبل از آبياري در هر سه مرحله به ترتيب: -2.51, -1.00 و -3.16 مگاپاسكال بود. اندازه گيري صفات در سه مرحله گرده افشاني، 20 روز اول پس از گرده افشاني و از 20 روز اول پس از گرده افشاني تا رسيدن دانه انجام شد. از مرحله گلدهي تا رسيدن سهم مواد فتوسنتزي تخصيص يافته به برگ روند رو به كاهش نشان داد. تنش خشكي اگر چه باعث كاهش وزن خشك برگ ها در 20 روز اول بعد از گلدهي شد ولي بر درصد تخصيص مواد به برگ بي تاثير بود. وزن خشك ساقه از گلدهي تا 20 روز اول بعد از آن افزايش و سپس كاهش يافت. تنش خشكي باعث كاهش وزن خشك ساقه و درصد تخصيص مواد فتوسنتزي به آن شد. سنبله ها كه در مرحله گلدهي حدود 20% وزن خشك كل را تشكيل داده بودند، در مرحله رسيدگي 60% وزن خشك كل را به خود اختصاص دادند و تا 20 روز اول بعد از گلدهي تحت تاثير خشكي قرار نگرفتند. ارقام اگرچه از نظر وزن خشك اندام ها و درصد اختصاص مواد خشك به آنها تفاوت هاي معني داري در هر سه مرحله نمونه برداري نشان دادند ولي رابطه مشخصي بين ميزان تخصيص مواد به اندام هاي خاص و عملكرد در شرايط شاهد يا تنش و يا مقاومت به خشكي ملاحظه نشد. روند پر شدن دانه در سه رقم از شش رقم مورد بررسي در هر دو محيط تنش و بدون تنش تعيين و سپس سرعت و شدت پر شدن دانه محاسبه شد. تنش خشكي سرعت پر شدن دانه را كاهش داد ولي بر مدت پر شدن آن بي تاثير بود. تجزيه روند رشد دانه ارقام فوق نشان داد كه وزن خشك اوليه قبل از شروع پرشدن و سرعت پر شدن در مرحله آخر رشد دانه دو عامل مهم در افزايش رشد نهايي دانه بودند. رقم قديمي تر اميد پايين ترين منحني رشد دانه و رقم اصلاح شده فلات بالاترين منحني رشد دانه را در هر دو محيط نشان دادند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی، ع.، و سعیدی، م.، و جهان سوز، م. (1384). الگوی توزیع مواد فتوسنتزی و پر شدن دانه در ارقام اصلاح شده گندم نان در شرایط تنش و عدم تنش خشکی. علوم کشاورزی ایران, 36(6), 1333-1343. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63812Vancouver : کپی

احمدی علی، سعیدی محسن، جهان سوز محمدرضا. الگوی توزیع مواد فتوسنتزی و پر شدن دانه در ارقام اصلاح شده گندم نان در شرایط تنش و عدم تنش خشکی. علوم کشاورزی ایران. 1384 [cited 2021May14];36(6):1333-1343. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63812IEEE : کپی

احمدی، ع.، سعیدی، م.، جهان سوز، م.، 1384. الگوی توزیع مواد فتوسنتزی و پر شدن دانه در ارقام اصلاح شده گندم نان در شرایط تنش و عدم تنش خشکی. علوم کشاورزی ایران, [online] 36(6), pp.1333-1343. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63812. 

 
بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی