4 SID.ir | بررسي شيوع شکستگي تاج دندانهاي ثناياي دايمي فک بالا در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر زاهدان

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع شکستگي تاج دندانهاي ثناياي دايمي فک بالا در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر زاهدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زاهدان، دانشكده بهداشت، گروه دندانپزشكي اطفال
 
چکیده: 

زمينه و هدف: شکستگي تاج دندانهاي قدامي فک بالا يافته شايعي است که مي تواند اثرات نامطلوب روحي در کودک و والدين داشته باشد، هم چنين مي تواند سبب ايجاد مال اکلوژن گردد. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع شکستگي تاج دندانهاي ثناياي فک بالا در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر زاهدان انجام شد.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصيفي مقطعي در سال تحصيلي 83-1382 روي 2190 دانش آموز مدارس ابتدايي شهر زاهدان شامل 1219دختر و 971 پسر انجام شد. نمونه ها به طور تصادفي از پنج منطقه جغرافيايي شهر انتخاب گرديدند. اطلاعات از طريق پرسشنامه، مصاحبه و معاينه کلينيکي جمع آوري شد. بررسي هاي آماري با استفاده از نرم افزار آماري
Spss و آزمون c2 انجام شد.
يافته ها: ميزان شيوع شکستگي تاج دندانهاي ثناياي فک بالا در دانش آموزان مورد مطالعه
11.8 % (حدود اطمينان 95% معادل 10.5 تا 13.3 درصد) بود. شيوع شکستگي تاج در دختران و پسران از نظر آماري اختلاف معني دار نداشت. بيشترين ميزان شکستگي تاج در سن 11سالگي مشاهده شد. بيشترين علت بروز آسيب وارده افتادن و زمين خوردن دانش آموزان (44%) بود. شيوع شکستگي تاج در ثناياي مياني بيشتر از ثناياي طرفي بود. (P<0.05)
نتيجه گيري: آموزش به کودکان، والدين آنها و مسوولين مدارس در مورد اهميت صدمات وارده به دندانها، پيشگيري و درمان به موقع آنها ضروري است.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی