برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

استفاده از پرتونگاري پانوراميک در تعيين موقعيت کانين هاي نابه جا در فک بالا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، خیابان قصردشت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گروه آموزشی ارتودنسی
 
چکیده: 

بيان مساله: با وجود شيوع به نسبت پايين نهفتگي دندان هاي کانين در فک بالا (يک تا سه درصد افراد)، رخداد اين مشکل در بيماران در حال درمان ارتودنسي، 23.5 درصد گزارش گرديده، که به نسبت بالاست. تعيين موقعيت دندان کانين نهفته در بيماران براي امکان دسترسي و اعمال نيروي مناسب، از اهميتي ويژه در درمان برخوردار است.
هدف: امکان تعيين موقعيت دندان هاي کانين نهفته به کمک پرتونگاري پانوراميک با استفاده از روش چاوشو و مقايسه آن با موقعيت حقيقي دندان ها از راه اکسپوژر جراحي و ديد مستقيم، هدف اصلي اين بررسي است.
مواد و روش: در اين پژوهش، که به روش انتخاب نمونه هاي در دسترس انجام گرديد، نگاره هاي پانوراميک 68 بيمار با ميانگين سني 17 سال، شامل 14 مورد بيمار مرد و 54 مورد بيمار زن بررسي گرديد. بيماران ياد شده، به دليل نهفتگي يک يا هر دو دندان فک بالا، در حال درمان بودند و از نظر باليني، موقعيت باکالي يا پالاتالي دندان هاي کانين در نگاره هاي مورد بررسي، 82 مورد کانين نهفته وجود داشت، که بزرگ ترين پهناي مزيوديستالي اين دندان ها و نيز، پهناي دندان هاي انسيزور جانبي و کانين هاي رويش يافته اندازه گيري شد. نسبت پهناي کانين نهفته به انسيزور (
CII) و نسبت کانين نهفته به کانين رويش يافته سمت ديگر (CCI)، بر پايه روش چاوشو براي تعيين نهفتگي باکالي يا پالاتالي تعيين گرديد. همچنين، اين نسبت ها در موقعيت هاي متفاوت افقي و عمودي دندان هاي کانين نهفته بر روي پرتونگاري پانوراميک مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نسبت کانين- انسيزور (
CII) براي دندان هاي کانين نهفته پالاتالي، 1.17 و براي کانين هاي نهفته باکالي، 1.07 به دست آمد، که اين اختلاف با p=0.0001، معني دار بوده است. با در نظرگيري موقعيت عمودي کانين هاي نهفته، ديده شد، که جز در موقعيت کرونالي، تعيين موقعيت کانين هاي نهفته به کمک شاخص کانين- انسيزور "CII" مورد شک و ترديد مي باشد. نسبت کانين- کانين "CCI" در موارد يک طرفه بودن نهفتگي، اختلاف بارزي را در نهفتگي باکالي و پالاتالي نشان نداد (p>0.05). در بررسي موقعيت افقي تاج دندان هاي کانين نهفته نسبت به ريشه دندان هاي مجاور، ديده شد، که کانين هاي نهفته پالاتالي بيشتر در ناحيه مزيالي تري نسبت به کانين هاي نهفته باکالي قرار گرفته اند.
نتيجه گيري: هر چند پرتونگاري پانوراميک در موقعيت کرونالي کانين هاي نهفته مي تواند موقعيت باکالي يا پالاتالي بودن اين دندان ها را نشان دهد، اما با توجه به اثر موقعيت عمودي اين دندان ها و نيز، شکل قاعده فک بالا بر روي بزرگنمايي به دست آمده در اين نگاره ها، استفاده از پرتونگاري هاي مکمل، کمک کننده و ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتاحی، ح.، و پاک شیر، ح. (1384). استفاده از پرتونگاری پانورامیک در تعیین موقعیت کانین های نابه جا در فک بالا. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - Journal Of Dentistry, 6(4-3 (مسلسل 11)), 65-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63753Vancouver : کپی

فتاحی حمیدرضا، پاک شیر حمیدرضا. استفاده از پرتونگاری پانورامیک در تعیین موقعیت کانین های نابه جا در فک بالا. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - Journal Of Dentistry. 1384 [cited 2021September26];6(4-3 (مسلسل 11)):65-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63753IEEE : کپی

فتاحی، ح.، پاک شیر، ح.، 1384. استفاده از پرتونگاری پانورامیک در تعیین موقعیت کانین های نابه جا در فک بالا. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - Journal Of Dentistry, [online] 6(4-3 (مسلسل 11)), pp.65-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63753. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی