برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  16 , شماره  4 ; از صفحه 73 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

تجمع پروتئين هاي سرما القايي و تغييرات الگوهاي الکتروفورزي در برگ هاي گندم هاي بهاره و پاييزه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

در اين تحقيق اثر دماي بهاره سازي روي مقدار کمي و الگوهاي الکتروفورزي پروتئين هاي محلول برگ گندم در يک ژنوتيپ بهاره (لاين 58، حساس به سرما) و يک ژنوتيپ پاييزه (بزوستايا، مقاوم به سرما) مورد بررسي قرار گرفت. گياهچه هاي هر دو ژنوتيپ به مدت 14 روز در دماي 20 درجه سانتي گراد رشد داده شدند. نيمي از آنها براي القا تيمار سرمايي به دماي 4 درجه سانتي گراد به مدت 32 روز انتقال داده شدند و سپس تا روز 58 آزمايش به دماي 20 درجه سانتي گراد عودت داده شدند (تيمار سرمايي). نيم ديگر گياهچه هاي باقي مانده در دماي معمولي 20 درجه سانتي گراد تا آخر آزمايش نگهداري شدند (تيمار شاهد). از روز 14 آزمايش هر 4 روز يک بار سه نمونه يک گرمي از برگ هاي هر دو ژنوتيپ در هر تيمار دمايي به طور تصادفي نمونه برداري به عمل آمد. پروتئين هاي کل محلول برگ استخراج شده و با استفاده از روش برادفورد و اسپکتروفتومتري تعيين غلظت گرديد. تغييرات کمي پروتئين ها در قالب يک آزمايش فاکتوريل سه عاملي با طرح پايه کاملا تصادفي در 3 تکرار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. فاکتورهاي عبارت از ژنوتيپ، تيمار دمايي و زمان نمونه برداري به ترتيب در 2، 2 و 12 سطح بود نتايج نشان داد که اثرات ساده و اثرات متقابل در سطح احتمال %0.1 معني دار هستند. تجزيه هاي اضافي بين دو تيمار دمايي در هر ژنوتيپ نشان داد که کاهش 16 درجه سانتي گراد باعث تجمع سرما القايي پروتئين هاي محلول در ژنوتيپ پاييزه در مقايسه با شاهد شده است ولي چنين پاسخي در ژنوتيپ بهاره مشهود نبود. نتايج SDS-PAGE نشان داد که توليد پلي پپتيدهاي جديد سرما القايي از 4 روز در معرض سرما شروع شد که شامل 7 نوع 40، 57، 66، 90، 100، 180 و 200 کيلودالتون در برگ هاي گياهچه هاي هر دو ژنوتيپ (بجز پلي پپتيد 40 کيلودالتون در ژنوتيپ بهاره) توليد گرديد. از طرفي توليد پلي پپتيد 23 کيلودالتوني در نتيجه تيمار سرما در ژنوتيپ بهاره متوقف گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جهانبخش گده کهریز، س.، و کریم زاده، ق.، و رستگاری جزی، ف. (1385). تجمع پروتئین های سرما القایی و تغییرات الگوهای الکتروفورزی در برگ های گندم های بهاره و پاییزه. دانش کشاورزی, 16(4), 73-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63683Vancouver : کپی

جهانبخش گده کهریز سودابه، کریم زاده قاسم، رستگاری جزی فردوس. تجمع پروتئین های سرما القایی و تغییرات الگوهای الکتروفورزی در برگ های گندم های بهاره و پاییزه. دانش کشاورزی. 1385 [cited 2021May16];16(4):73-83. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63683IEEE : کپی

جهانبخش گده کهریز، س.، کریم زاده، ق.، رستگاری جزی، ف.، 1385. تجمع پروتئین های سرما القایی و تغییرات الگوهای الکتروفورزی در برگ های گندم های بهاره و پاییزه. دانش کشاورزی, [online] 16(4), pp.73-83. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63683. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی