برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  16 , شماره  4 ; از صفحه 59 تا صفحه 71 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير نيتروژن و تنش خشکي بر تجمع کربوهيدرات هاي غير ساختاري پيش از گلدهي و انتقال مجدد آنها به دانه جو (Hordeum Vulgare L.)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

انتقال مجدد منابع دروني از مهمترين مکانيسم هاي گياهان زراعي است که تا حدودي به شرايط محيطي و مواد غذايي در دسترس وابسته است. از اين در اين پژوهش مصرف نيتروژن قبل از گلدهي و اعمال يک تنش خشکي کنترل شده در مرحله پر شدن دانه به عنوان راهکاري براي افزايش انتفال مجدد ذخاير کربوهيدارت هاي غير ساختماني به دانه مورد مطالعه قرار گرفت. دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) به نامهاي والفجر و ريحان طي دو آزمايش گلداني و مزرعه اي تحت تاثير سطوح نيتروژن و تنش خشکي در قالب طرح آزمايشي فاکتوريل اسپليت پلات با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي قرار گرفتند. سه سطح نيتروژن 60، 120 و 180 کيلوگرم در هکتار مقارن با ساقه دهي و سه سطح آبياري کامل (بيش از 80% ظرفيت زراعي)، آبياري در 65-55 درصد و 45-35 درصد ظرفيت زراعي خاک، 10 روز پس از گلدهي اعمال شدند. کنترل آب گلدان ها به روش وزني و کنترل آب مزرعه با نمونه گيري از خاک و تعيين رطوبت آن صورت کارايي انتقال آن در برگ، غلاف، پدانکل، دو ميانگره زير پدانکل و ميانگره هاي پايين ساقه بررسي شد و سهم ذخاير هر يک از اين بخش ها در پر کردن دانه تعيين گرديد. افزايش نيتروژن، ميزان ذخاير کربوهيدراته قبل از گلدهي را در تمام بخش هاي مذکور افزايش داد، اما موجب کاهش مقدار ذخاير انتقال يافته از زمان گلدهي تا رسيدگي و نيز کاهش کارايي انتقال ذخاير گرديد. با افزايش شدت تنش خشکي، ميزان انتقال ذخاير از گلدهي تا رسيدگي افزايش يافت و انتقال مجدد با کارايي بيشتري انجام شد. در ميان بخش هاي رويشي مورد مطالعه دو ميانگره زير پدانکل و دو ميانگره پايين ساقه بيشترين کارايي را در انتقال کربوهيدرات ها داشتند و پس از جمع بندي نتايج و تعيين سهم هر بخش در پر کردن دانه، ذخاير کربوهيدرات غير ساختماني موجود در دو ميانگره زير پدانکل به عنوان مهمترين ذخاير در پر کردن دانه مشخص گرديد. در قالب اين پژوهش تفاوت چشمگيري ميان دو رقم مورد مطالعه وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برادران فیروزآبادی، م.، و شکیبا، م.، و رحیم زاده خویی، ف.، و تورچی، م.، و طباطبایی، س. (1385). تاثیر نیتروژن و تنش خشکی بر تجمع کربوهیدرات های غیر ساختاری پیش از گلدهی و انتقال مجدد آنها به دانه جو (Hordeum Vulgare L.). دانش کشاورزی, 16(4), 59-71. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63682Vancouver : کپی

برادران فیروزآبادی مهدی، شکیبا محمدرضا، رحیم زاده خویی فرخ، تورچی محمود، طباطبایی سیدجلال. تاثیر نیتروژن و تنش خشکی بر تجمع کربوهیدرات های غیر ساختاری پیش از گلدهی و انتقال مجدد آنها به دانه جو (Hordeum Vulgare L.). دانش کشاورزی. 1385 [cited 2021August06];16(4):59-71. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63682IEEE : کپی

برادران فیروزآبادی، م.، شکیبا، م.، رحیم زاده خویی، ف.، تورچی، م.، طباطبایی، س.، 1385. تاثیر نیتروژن و تنش خشکی بر تجمع کربوهیدرات های غیر ساختاری پیش از گلدهی و انتقال مجدد آنها به دانه جو (Hordeum Vulgare L.). دانش کشاورزی, [online] 16(4), pp.59-71. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63682. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی