مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه 5 رقم يونجه از لحاظ درصد پروتئين، قابليت هضم، درصد ديواره سلولي و قابليت هضم ديواره سلولي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است