برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تركيب شيميايي و ارزش غذايي يونجه همداني در چين ها و مراحل مختلف رشد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين مطالعه برخي صفات زراعي )ارتفاع بوته و تجمع ماده خشك(، تركيب شيميايي )درصد ماده خشك، مواد آلي، پروتئين خام، الياف و خاكستر خام( و نيز ارزش غذايي يونجه همداني )به روش (In vivo در چين ها و مراحل مختلف رشد بررسي شد. نمونه برداري در يك مزرعه يونجه سه ساله بر اساس مراحل مختلف رشد )شروع غنچه دهي، غنچه دهي كامل، شروع گلدهي و گلدهي كامل( انجام گرفت و آزمايش ها در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي پياده شد. نتايج نشان داد كه ارتفاع بوته در چين هاي جلوتر بيشتر از چين آخر است. تجمع ماده خشك در چين هاي دوم و سوم در مراحل رشد معين از نظر آماري تفاوت نشان نداد. اما بين چين هاي جلوتر و چين آخر، اين تفاوت معني دار بود (P<0.05). درصد پروتئين خام بوته كامل يونجه همراه با پيشرفت مرحله رشد گياه كاهش يافت ولي اين مقدار در هر مرحله معين از رشد، در چين هاي مختلف تفاوت معني دار نشان نداد. درصد الياف خام بوته كامل، برگ و ساقه با پيشرفت مرحله رشد گياه افزايش يافت، به طوري كه مقدار آن در بوته كامل چين دوم از 19.10 درصد در مرحله شروع گلدهي به 27.24 درصد در مرحله گلدهي كامل افزايش يافت. همچنين، درصد الياف خام ساقه در هر مرحله از رشد گياه در چين دوم بيشتر از چين هاي سوم و چهارم بود و اختلاف آن نيز معني دار شد (P<0.05). درصد خاكستر خام در چين ها و مراحل مختلف رشد گياه تغييرات قابل توجهي نشان نداد. ضرايب قابليت هضم كليه مواد مغذي و ارزش انرژي زايي يونجه )بر حسب كل مواد مغذي قابل هضم( با پيشرفت مرحله رشد گياه كاهش يافت. به طوري كه قابليت هضم ماده خشك در چين دوم از 63.82 درصد در مرحله شروع غنچه دهي به 60.0 درصد در مرحله گلدهي كامل كاهش يافت. مجموع مواد مغذي قابل هضم يونجه در مرحله شروع غنچه دهي در چين هاي دوم، سوم و چهارم به ترتيب 0.63، 0.61 و 0.62 كيلوگرم و در مرحله گلدهي كامل در چين هاي دوم و سوم 0.58 كيلوگرم بود. به طور كلي با توجه به نتايج بدست آمده مشخص شد كه با پيشرفت مرحله رشد گياه، مقدار ماده خشك و الياف خام افزايش و مقدار پروتئين خام و ارزش انرژي زايي آن كاهش مي يابد، ولي مقدار و چگونگي روند اين كاهش در مراحل مختلف رشد متفاوت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طباطبایی، م.، و زابلی، خ.، و احمدی، ا.، و حجت، ح. (1384). ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی یونجه همدانی در چین ها و مراحل مختلف رشد. پژوهش کشاورزی, 5(1), 30-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63670Vancouver : کپی

طباطبایی محمدمهدی، زابلی خلیل، احمدی احمد، حجت حسن. ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی یونجه همدانی در چین ها و مراحل مختلف رشد. پژوهش کشاورزی. 1384 [cited 2021May14];5(1):30-41. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63670IEEE : کپی

طباطبایی، م.، زابلی، خ.، احمدی، ا.، حجت، ح.، 1384. ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی یونجه همدانی در چین ها و مراحل مختلف رشد. پژوهش کشاورزی, [online] 5(1), pp.30-41. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63670. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 294 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی