برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت ايمني سلول‌ هاي رده مونوسيتي به كمك ماركرهاي سطحي در خون مجروحان شيميايي جنگ تحميلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان امیرالمومنین، دانشگاه تهران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی
 
چکیده: 

سابقه و هدف : طي جنگ تحميلي، رزمندگان ايراني در معرض گاز شيميايي خردل قرار گرفتند و اكنون بعد از سال ها همچنان دچار مشكلات متعدد از جمله عفونت هاي مكرر، مشكلات تنفسي، افزايش بروز لوكمي و لنفوم ونيز افزايش لنفوسيت‌هاي آتيپيك در خون هستند. علت آن مي تواند اثر تخريبي گاز خردل بر مغز استخوان و عملكرد سلول هاي بيگانه‌ خوار باشد. به همين منظور تعداد و عملكرد سلول‌هاي مونوسيت مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها : مطالعه انجام‌ شده از نوع گذشته‌ نگر مي باشد. مقدار
5cc  نمونه خون محيطي از 75 مجروح شيميايي كه در معرض گاز خردل قرار داشتند و از 10 فرد سالم به ‌عنوان شاهد گرفته شد. بيماران بر اساس يافته ‌هاي باليني و CBC و فلوسيتومتري به كمك ماركرهاي CD16، نتايج اسپيرومتري و شاخص هاي ديگر به سه‌ گروه خفيف، متوسط و شديد تقسيم شدند. سپس CD14 و HLA-DR نمونه‌ها به روش فلوسيتومتري ارزيابي گرديدند.  از آزمون آناليز واريانس و شفه براي تجزيه وتحليل داده ‌ها استفاده شد.
يافته‌ها
: تعداد گلبول هاي سفيد با افزايش درجه وخامت بيماري افزايش يافت، به‌ طوري ‌كه اين افزايش در گروه شديد نسبت به شاهد معنادار بود (p<0.05) درصد سلول هاي CD14+ و CD14+ /CD16+ در گروه ‌هاي بيماران نسبت به ‌گروه شاهد اختلاف معناداري را نشان نداد، اما درصد سلول هايCD14+/HLA-DR+  در سطح (p=0.052) 0.1 درگروه متوسط افزايش معنا‌داري را نسبت به گروه شاهد داشت و در گروه شديد به ‌شدت افت ‌كرد.
:بحث بدين ترتيب مشخص شد كه بعد از گذشت سال ها، روند توليد سلول‌هاي مونوسيت در مغز استخوان مشكلي نداشته و فقط عملكرد سلول در جهت فعاليت كامل آن دچار اختلال است. افزايش تعداد گلبول سفيد در گروه شديد نيز احتمالا به‌دليل عفونت‌ هاي مزمن و صدمات ريوي در اين مجروحان مي باشد. بررسي ساير سلول هاي ايمني و ارتباط آن‌ها بايكديگر و نيز بررسي ميكروارگانيسم هايي كه در اين بيماران ديده مي شود و اثر آن‌ ها بر بروز ماركرها، مي‌تواند در روشن‌ ر ساختن اين مساله ما را ياري كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی