برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  11 , شماره  ا (الف) ; از صفحه 253 تا صفحه 262 .
 
عنوان مقاله: 

واكنش هاي فيزيولوژيك و مرفولوژيك دو رقم جو به تنش شوري و ارتباط آن با عملكرد دانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي واكنش هاي فيزيولوژيك دو رقم جو تحت تنش شوري، آزمايشي گلخانه اي در سال 1382-1383 در دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل ارقام افضل و ريحان و پنج سطح شوري: صفر، 4، 8، 12 و 14 دسي زيمنس بر متر با 4 تكرار در قالب طرح كاملا تصادفي بود. تحت سطوح تنش شوري، درصد سبز شدن گياهچه ها، تعداد پنجه، ارتفاع گياه، تعداد و مساحت برگ در هر بوته و وزن خشك گياه كاهش يافت، هر چند مقادير كاهش براي رقم افضل (متحمل) در مقايسه با رقم ريحان (حساس) كمتر بود. با افزايش شدت تنش، غلظت يون سديم اندام هوايي، در رقم ريحان بيشتر از رقم افضل بود در حالي كه نسبت K+/Na+ در رقم افضل بيشتر از رقم ريحان بود. هم چنين با افزايش شدت تنش، هدايت روزنه اي، تعرق و فتوسنتز برگ ها كاهش يافت، ولي غلظت CO2 زير روزنه اي فقط تا سطح شوري 8 دسي زيمنس بر متر كاهش و پس از آن در دو رقم در سطح تنش 12 دسي زيمنس بر متر افزايش يافت. دماي برگ نيز با ازدياد تنش شوري در هر دو رقم افزايش يافت. بر اساس نتايج اين آزمايش، در شرايط تنش شوري، تعداد ساقه بارور در هر بوته، تعداد سنبلك در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و شاخص برداشت در رقم ريحان نسبت به رقم افضل كاهش بيشتري يافت. نتايج اين پژوهش هم چنين نشان داد كه تنش شوري، فرايندهاي فيزيولوژيك مانند هدايت روزنه اي، تعرق، فتوسنتز و اجزاي عملكرد دانه را در رقم متحمل (افضل) كمتر از رقم حساس (ريحان) تحت تاثير قرار مي دهد. غلظت كمتر يون سديم و نسبت بيشتر K+/Na+ در اندام هوايي مي تواند به عنوان معياري در انتخاب ارقام متحمل جو جهت كشت در شرايط تنش شوري مد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 150 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی