برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير گلرنگ و كاربرد مس، كادميم، روي و سرب بر تحرك اين چهار عنصر در يك خاك آهكي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مشكلات مربوط به آلودگي خاك و منابع آب زيرزميني به وسيله فلزات سنگين در دهه اخير افزايش يافته است. يكي از مسايلي كه اخيرا جلب توجه كرده است، امكان آبشويي فلزات سنگين از طريق مسيرهاي جريان ترجيحي و اسيدهاي آلي محلول در خاك مي باشد. به همين دليل نقش پوشش گياهي از طريق تاثير فيزيكي و شيميايي ريشه (به خاطر ايجاد خلل و فرج در خاك و ترشح اسيدهاي آلي) و در نتيجه ايجاد جريان ترجيحي مي تواند مهم باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسي امكان حركت برخي فلزات سنگين در يك خاك آهكي و در حضور گياه )گلرنگ) انجام شد. آزمايش با استفاده از 12 ستون )با قطر22.5  سانتي متر و ارتفاع 50 سانتي متر) دست نخورده خاك (Typic haplocalcids) و در گلخانه صورت گرفت. به ده سانتي متري بالايي خاك نيمي از ستون ها، به عنوان تيمار آلوده، 19.5 كيلوگرم در هكتار كادميم، 750 كيلوگرم در هكتار مس، 150 كيلوگرم در هكتار سرب و 1400 كيلوگرم در هكتار روي اضافه گشته و به خوبي مخلوط گشت. پس از دو هفته، در نيمي از ستون هاي تيمارهاي آلوده و غيرآلوده، گلرنگ (رقم كوسه) با تراكم 20 بذر در مترمربع كشت شد. پس از برداشت گياهان، ميزان محلول و قابل عصاره گيري با DTPA فلزات در مقطع هاي 10 سانتي متري ستون هاي خاك تعيين گرديد. ميزان غلظت فلزات در زهكش خروجي از ستون ها در طول فصل كشت نيز اندازه گيري گرديد. نتايج نشان داد در عمق هاي بيشتر از عمق اختلاط، ميانگين غلظت كادميم، مس و روي قابل عصاره گيري با DTPA در تيمار آلوده كشت شده به ترتيب 3.3، 1.5 و 1.5 برابر تيمار آلوده آيش افزايش (معني دار در سطح 5 درصد) يافت. غلظت محلول كادميم، مس و روي نيز در تيمار كشت شده در مقايسه با آيش به ترتيب 2.4، 1.2 و 1.1 برابر افزايش داشت. غلظت سرب تفاوت معني داري در دو تيمار آلوده كشت شده و آيش نداشت. ميزان جذب فلزات به وسيله گلرنگ نيز افزايش يافت كه بيشترين افزايش مربوط به كادميم و روي و كمترين مربوط به سرب بود. ميزان غلظت كادميم، مس، سرب و روي در زهكش خروجي ستوه هاي آلوده كشت شده در مقايسه با ستون هاي غيرآلوده كشت شده به ترتيب 32، 2.5، 6 و 2.7 برابر افزايش داشت. به عنوان نتيجه گيري كلي مي توان گفت اگرچه با افزايش غلظت فلزات در سطح خاك، ميزان جذب گلرنگ افزايش يافت ولي حضور گلرنگ باعث افزايش غلظت محلول و نيز حركت فلزات مورد مطالعه در خاك گرديد. ترتيب عناصر بر حسب سرعت حركت در خاك به صورت Cd>Zn>Cu>Pb بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صیاد، غ.، و افیونی، م.، و موسوی، س. (1386). تاثیر گلرنگ و کاربرد مس, کادمیم, روی و سرب بر تحرک این چهار عنصر در یک خاک آهکی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 11(ا (الف)), 55-67. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63551Vancouver : کپی

صیاد غلامعباس، افیونی مجید، موسوی سیدفرهاد. تاثیر گلرنگ و کاربرد مس, کادمیم, روی و سرب بر تحرک این چهار عنصر در یک خاک آهکی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1386 [cited 2021August03];11(ا (الف)):55-67. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63551IEEE : کپی

صیاد، غ.، افیونی، م.، موسوی، س.، 1386. تاثیر گلرنگ و کاربرد مس, کادمیم, روی و سرب بر تحرک این چهار عنصر در یک خاک آهکی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 11(ا (الف)), pp.55-67. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63551. 

 
بازدید یکساله 69 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی