برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 195 تا صفحه 205 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير افزودن آنزيم بتا- گلوكاناز و آنتي بيوتيك به جيره هاي حاوي جو بر عملكرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
 
چکیده: 

اين آزمايش به منظور مطالعه اثرات آنزيم بتاگلوكاناز و آنتي بيوتيك محرك رشد بر عملكرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه هاي تغذيه شده با جو تا سن 42 روزگي انجام گرفت. در اين آزمايش با استفاده از 400 قطعه جوجه گوشتي نر )سويه راس(، چهار تيمار آزمايشي )هر تيمار با چهار تكرار و هر تكرار با 25 قطعه جوجه گوشتي( و در قالب طرح كاملا تصادفي اثر آنزيم و آنتي بيوتيك به صورت )]1- شاهد )بر پايه جو(، 2- آنزيم بتاگلوكاناز (500 واحد آويزيم(، 3- آنتي بيوتيك )ويرجينا مايسين (20ppm و 4- مخلوط آنتي بيوتيك )ويرجينا مايسين، (20ppm + آنزيم بتاگلوكاناز (500 واحد آويزيم [(بر رشد، خوراك مصرفي، نسبت خوراك به افزايش وزن و توسعه دستگاه گوارش مورد بررسي قرار گرفت. وزن بدن جوجه هاي گوشتي به طور معني داري تحت تاثير آنزيم قرار گرفت (P<0.05). تيمارها هيچگونه اثر معني داري روي خوراك مصرفي نداشتند. ضريب تبديل غذايي تحت تاثير آنزيم )تيمار (2 و آنزيم + آنتي بيوتيك )تيمار (4 بهبود يافت (2.13 و 2.1 در مقابل (2.27. افزودن آنتي بيوتيك )تيمار (3 به جيره هيچگونه اثر معني داري بر وزن بدن، خوراك مصرفي و ضريب تبديل غذايي و توسعه دستگاه گوارشي )دئودنوم، ژئوژنوم، ايلئوم و سكوم( نداشت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه افزودن جو به دليل داشتن تركيبات پلي ساكاريدي غير نشاسته اي عملكرد جوجه هاي گوشتي را كاهش مي دهد و وجود آنزيم به طور معني داري وزن و طول نسبي ژئوژنوم و ايلئوم را كاهش مي دهد (P<0.05). اين موضوع فرايند تطابقي در جوجه هاي تغذيه شده از سطوح بالاي جو را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی