برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 23 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

كاربرد كم آبياري در ژنوتيپ هاي پيشرفته جو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان اصفهان
 
چکیده: 

به منظور مطالعه اثرات كم آبياري بر روي عملكرد و صفات مرتبط با آن در پنج ژنوتيپ پيشرفته جو آزمايشي در سال زراعي 83-1382 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي كبوترآباد اصفهان انجام يافت. اين تحقيق بصورت كرتهاي يكبار خرد شده، در قالب بلوكهاي كامل تصادفي و در سه تكرار اجرا گرديد. كرتهاي اصلي شامل 4 تيمار آبياري به ترتيب تيمار شاهد )شرايط زراعين: پنج نوبت آبياري(، 10% كاهش، 20% كاهش، 30% كاهش مقدار آب آبياري نسبت به تيمار شاهد بود. كرتهاي فرعي به پنج ژنوتيپ جو شامل كارون در كوير، و الفجر،M-79-15, M-79-7, M-79-4 اختصاص يافت. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه صفات روز تا سنبله دهي، تعداد سنبله در واحد سطح، عملكرد دانه و شاخص برداشت تحت تاثير تيمار كم آبياري در سطح يك درصد و راندمان مصرف آب در سطح احتمال پنج درصد قرار گرفتند. در مقابل ارتفاع بوته، طول پدانكل و طول سنبله تحت تاثير تيمار كم آبياري قرار نگرفتند. همچنين كليه صفات اندازه گيري شده فوق تحت تاثير ژنوتيپ در سطح احتمال يك درصد قرار گرفتند. بيشترين عملكرد دانه متعلق به لاين M-79-4 به مقدار 7392.9 كيلوگرم در هكتار بود. همچنين كارايي مصرف آب اين لاين 1.47 كيلوگرم بر متر مكعب حاصل شد. تيمار كم آبياري 20 درصد كاهش نسبت به شاهد بيشترين راندمان مصرف آب به ميزان 1.35 كيلوگرم در متر مكعب را به خود اختصاص داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی