برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 13 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

اثر فواصل مختلف زهكش هاي سطحي و سطوح مختلف كود نيتروژنه بر عملكرد كلزا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

به منظور تعديل اثرات نامطلوب غرقابي به سبب بارندگي هاي شديد و متوالي بر عملكرد كلزا در اراضي شاليزاري شمال كشور اثرات زهكشي و كود نيتروژنه برروي اصلاح عملكرد مورد آزمون قرار گرفت. اين پژوهش در مزرعه آزمايشي موسسه تحقيقات برنج كشور )رشت( به صورت كرت هاي خرد شده بر مبناي طرح بلوك هاي كامل تصادفي با كشت رقم Hyola308 در سه تكرار اجرا گرديد. عامل ها شامل زهكشي در سه سطح (1- بدون زهكشي، 2- زهكشي سطحي با فواصل 2 متر و عمق متوسط 15 سانتي متر و 3- زهكشي سطحي با فواصل 4 متر و عمق متوسط 15 سانتي متر با جويچه هاي عرضي به فاصله 1 متر تا عمق متوسط 7 سانتي متر( و كود نيتروژنه در چهار سطح 0، 150، 200 و 250 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار و به صورت 1/3، 1/3، 1/3 تقسيط گرديد. نتايج نشان داد، علي رغم آن كه زهكش هاي با فواصل 2 و 4 متري پس از هر بارندگي سريعا قادر به كاهش رطوبت خاك در حد ظرفيت زراعي نبودند، اما به دليل بهبود نسبي شرايط رطوبتي خاك سبب افزايش عملكرد به ميزان 97.8 و 94.3 درصد گرديدند. هم چنين زهكش ها سبب تخليه رطوبت خاك به طور متوسط به اندازه 3 و 4.6 درصد و نيز كاهش سطح ايستابي در سفره معلق به طور متوسط به ميزان 30 و 21 درصد نسبت به تيمار بدون زهكش شدند. از سوي ديگر مي توان تنها با استفاده از حداقل 150 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار تا حد زيادي اثرات نامطلوب غرقابي را تعديل نمود، به گونه اي كه عملكرد حدود 67 درصد افزايش يافت. به طور كلي با توجه به نتايج حاصل در خاك هاي سنگين شاليزاري با بارندگي زياد با در نظر گرفتن كليه جوانب )مسايل زيست محيطي، شرايط خاك، سهولت اجرا و هزينه( زهكش هاي با فواصل 4 متري، با جويچه هاي عرضي و كاربرد حداقل 150 كيلوگرم نيتروژن در هكتار پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی