برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  16 , شماره  61 ; از صفحه 188 تا صفحه 199 .
 
عنوان مقاله: 

سازند گورپي؛ سري پيشرونده يا پسرونده؟

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي چگونگي تغييرات سطح آب طي انبايش سازند گورپي در برش الگو، روزن داران، پالينومرفهاي دريايي و محتواي مواد آلي موجود در 30 نمونه برداشت شده از اين سازند مطالعه شدند. مطالعه روزن داران نشان مي دهد که به تدريج به سمت بالاي ستون پينه شناسي، نسبت روزن داران پلاژيک به کف زي (P/B) کاهش، فرمهاي کف زي با اندازه هاي بزرگ و همچنين فرمهاي پلاژيک مناطق کم ژرفاي دريايي (ESF: epicontinenatl sea fauna) و فرمهاي شاخص درياي کم ژرفا (SWF: shallow water fauna) افزايش و تنوع روزن داران نيز کاهش پيدا مي کند.
اين تغييرات برخلاف انتظار با افزايش و تنوع پالينومرفهاي دريايي که به طور عمده داينوفلاژله هستند انطباق دارد. براي توضيح اين تناقض و تعيين چگونگي تغييرات سطح آب، عوامل «حفاظت از مواد آلي» و تغييرات در ترکيب گروههاي مختلف داينوفلاژله بررسي شد. محاسبات آماري اين عوامل نشان دهنده ميزان کم عامل
lability و ميزان نسبتا زياد «نسبت مواد آلي فاقد ساختار (SOM: structureless organic matter) به پالينومرفهاي دريايي» در ابتداي برش است که نشان دهنده حفظ شدگي پايين مواد آلي در اين قسمت است. در حالي که در قسمت بالاي برش، عامل lability و «نسبت SOM به پالينومرف دريايي» پايين است که نشان دهنده حفظ شدگي خوب مواد آلي در اين قسمت است. به علت حفظ شدگي انتخابي پالينومرفهاي دريايي از داينوفلاژله هاي Gonyaulacoid که در مقابل شرايط محيطي داراي مقاومت بالايي هستند (اکثرا در گروه مقاوم و خيلي مقاوم قرار مي گيرند) و فرمهاي مختلف آنها به عنوان شاخص محيطهاي دريايي باز، نريتيک خارجي تا نريتيک داخلي و ساحلي شناخته شده اند، استفاده شد. نتايج حاصل، منطبق و مويد نتايج حاصل از مطالعه روزن داران است. افزون بر اين موارد، نسبت درصد سه گروه اصلي عناصر پالينولوژيکي براي تمامي نمونه ها محاسبه و بر روي نمودار معروف Tyson پياده شد و سپس چگونگي تغييرات براي تمامي ستون رسم گرديد. بررسي محتواي روزن داران نمونه ها، چگونگي عومل «حفظ شدگي مواد آلي» و نمودار Tyson و مطالعه گروههاي مختلف داينوفلاژله نشان دهنده شرايط کم و بيش ژرف (basinal) براي قسمت پايين ستون و شرايط کم ژرفا (proximal shelf) براي قسمتهاي بالايي آن بوده و به طور کلي تداوم شرايط پسرونده طي انبايش سازند گورپي در اين برش را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

زارعی، ا.، و قاسمی نژاد، ا. (1385). سازند گورپی؛ سری پیشرونده یا پسرونده؟. علوم زمین, 16(61), 188-199. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63385Vancouver : کپی

زارعی الهه، قاسمی نژاد ابراهیم. سازند گورپی؛ سری پیشرونده یا پسرونده؟. علوم زمین. 1385 [cited 2021April20];16(61):188-199. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63385IEEE : کپی

زارعی، ا.، قاسمی نژاد، ا.، 1385. سازند گورپی؛ سری پیشرونده یا پسرونده؟. علوم زمین, [online] 16(61), pp.188-199. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63385. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 44 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی