7 SID.ir | اندازه گيري ظرفيت الکتريکي لايه مابين نيم رساناي </font></span> </span><font style="font-size: 8pt"> <span dir="LTR">SrTiO<sub>3</sub></span><span lang="AR-SA"> و الکتروليت </span> <span dir="LTR">k<sub>2</sub>So<sub>4</sub></span><span lang="AR-SA"> در </span> <span dir="LTR"> pH</span><span lang="AR-SA">هاي متفاوت و كاربرد آن در اندازه گيري </span></font><span dir="LTR"> <font style="font-size: 8pt">Flat band

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اندازه گيري ظرفيت الکتريکي لايه مابين نيم رساناي SrTiO3 و الکتروليت k2So4 در  pHهاي متفاوت و كاربرد آن در اندازه گيري Flat band

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه شیمی
 
چکیده: 

در اين تحقيق، اكسيدهاي روي و تيتانيم - استرانسيم مورد مطالعه قرار گرفته، زيرا در تماس با محلول آبي از نظر ترموديناميكي از همه ي نيم رساناها پايدارترند و داراي ويژگي هاي وسيعي از جمله پيوند شيميايي، سهولت حركت، نا خالصي انرژي يونيزاسيون و غيره است. اندازه گيري ظرفيت الکتريکي لايه مابين يک تک بلور و محلول آبي K2SO2 يا KCl در pH هاي متفاوت منجر به اندازه گيري پتانسيل Flat band شد که ويژگي برخي از خواص نيم رساناست. با رسم منحني موت ـ اسکاتکي Cp-2 =¦(E) - با توجه به نتيجه هاي به دست آمده از اندازه گيري ظرفيت الکتريکي الکترود ZnO در تماس با محلول 2=pH، خطي با شيب 196.92mF-2cm4v-1 به دست آمد که متناسب با چگالي الکتروني CD+=4.21´10 16CM-3 است. در مورد نيم رساناي SrTiO3 در تماس با محلول آبي يا pH=2 غلظت CD+=1.273´1016cm-3 محاسبه شـد و در تماس بـا محلول pH=12 غلظت دهنده CD+=1.180´1016 cm-3 به دست آمد. اندازه گيري ظرفيت لايه دو گانه الكتريكي نيم رساناهاي نوع n، SrTiO3 و ZnO در تماس با محلول الكتروليت هاي متفاوت مشخص مي كند كه غلظت دهنده CD+ به pH بستگي دارد و به طور خطي با EFb هنگامي كه Dj=0 (پتانسيل بار- فضا) تغيير مي كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی