برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  20 , شماره  4 ; از صفحه 533 تا صفحه 545 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنوتيپهاي گل محمدي (.Rosa damascena Mill) غرب ايران در توليد اسانس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 
چکیده: 

گل محمدي (Rosa damascena Mill.) برخي از مناطق غربي كشور، در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع در يك طرح بلوكهاي كامل تصادفي كشت گرديد. تعداد هفت ژنوتيپ از نظر تعداد اجزا مختلف گل (گلبرگ، پرچم و مادگي) در سالهاي 1383-1382 مورد ارزيابي قرار گرفتند. ژنوتيپها براي تعداد گلبرگ، تعداد پرچم و تعداد مادگي اختلاف معني داري نشان دادند، و مقايسه ميانگينها، ژنوتيپها را براي هر يك از صفات فوق به ترتيب در 7، 8 و 8 (در سال 1382) و 6، 8 و 7 (در سال 1383) گروه مجزا قرار دارد. همچنين نمونه هاي مورد بررسي از نظر محصول گل، درصد و عملكرد اسانس در سال 1382 مورد ارزيابي قرار گرفتند كه از نظر ميزان اسانس اختلاف قابل ملاحظه اي را نشان دادند. براساس نتايج بدست آمده آذربايجان غربي با 6158.39 كيلوگرم در هكتار بيشترين عملكرد گل را نشان داد. اما، از نظر درصد اسانس استخراج شده به روش تقطير با آب، بيشترين مقدار (0.025 درصد) در ژنوتيپ كردستان و كمترين ميزان (0.008 درصد) در ژنوتيپ آذربايجان غربي مشاهده شد. بدين ترتيب با منظور كردن مولفه هاي فوق، گل محمدي با مبدا كردستان با ميزان تقريبي 729.01 گرم در هكتار، بيشترين عملكرد اسانس و پس از آن ژنوتيپ زنجان با 0.015 درصد اسانس، عملكردي را در حدود 610.32 گرم در هكتار از خود نشان دادند. در صورتي كه به رغم عملكرد نسبي زياد گل در ژنوتيپهاي آذربايجان غربي و ايلام، عملكرد اسانس كمتري در آنها مشاهده گرديد. با توجه به اهميت اسانس به عنوان مهمترين فرآورده در كشت و كار و تجارت گل محمدي، گزينش ژنوتيپها در جهت توليد ارقام پرمحصول، به ويژه از نظر كميت و كيفيت اسانس، در اصلاح ژنتيكي گل محمدي از اولويت خاصي برخوردار مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

طبایی عقدایی، س.، و رضایی، م.، و جایمند، ک. (1383). بررسی تنوع ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب ایران در تولید اسانس. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 20(4), 533-545. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63314Vancouver : کپی

طبایی عقدایی سیدرضا، رضایی محمدباقر، جایمند کامکار. بررسی تنوع ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب ایران در تولید اسانس. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1383 [cited 2021April15];20(4):533-545. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63314IEEE : کپی

طبایی عقدایی، س.، رضایی، م.، جایمند، ک.، 1383. بررسی تنوع ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب ایران در تولید اسانس. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 20(4), pp.533-545. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63314>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 455 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی